Circular Build Forum Kongres

Hovedformålet med CBF er, at afholde en årlig kongres, hvor branchens aktører fri kan drøfte idéer og hvor der kan dannes grobund for fremtidens byggeri - bygget på tankegangen bag cirkulær økonomi.

Tilbage til forsiden

Den første af sin slags

På initiativ fra Dansk Byggeri og i samarbejde med Molio, VCØB og Teknologisk Institut har Circular Build Forum til formål at samle resultater og projekterfaring fra det væld af nyskabende projektpraksis, der udspringer af det voksende fokus på cirkulær økonomi i byggeriet.

Vigtigere endnu skal det nye forum sikre deling af projekterfaringer og best-practises på en årlig kongres, som første gang afholdes i januar 2021. Kongressen vil, som den første danske kongres om cirkulær økonomi i byggebranchen, samle ALLE aktører i byggeriet til dialog og debat om fremtiden for cirkulær tankegang i byggeriet.

Kongressens formål

Kongressen skal styrke netværk inden for cirkulær økonomi i byggeriet ved at understøtte videndeling og erfaringsudveksling og tværgående konsensusbaserede løsninger. Kongressen skal bidrage til at finde effektive, velafbalancerede og fremtidsorienterede løsninger til:

  • At etablere et velfungerende marked for handel med brugte byggematerialer og elementer
  • At bygge med ”design by disassembly” in mente, så byggematerialer og -elementer nemmere genbruges
  • At finde balancen mellem genbrug, genanvendelse og afbrænding/deponi for ”byggeaffald”
  • At udforske forskellige typer af forretningsmodeller, som tilgodeser byggeri og renovering i højeste kvalitet og dermed sikrer et byggeris mangeårige anvendelse
  • At finde balancen mellem arbejdsmiljøhensyn og selektiv nedrivning

Kongressens indhold

Første udgave af kongressen gennemføres i HUSET Middelfart den 27.-28. januar 2021. Kongressen består af faglige sessioner i større forsamlinger og dertilhørende workshops og interaktive præsentationer.

Kongressen søger at aktivere hele branchen på tværs af værdikæden. Det forventes at den første kongres vil nå et deltagerantal på ca. 300. Målsætningen på længere sigt et deltagerantal på 800-1000. Det vil desuden være mulighed for relevante leverandører at deltage med en messestand.

Circular Build Forum Kongres

4.500,-
5.625,- inkl. moms