Molio Community

Fælles udvikling på tværs af byggeriets værdikæde

Molio Community er byggebranchens tværfaglige interessenetværk for udvikling af fælles værktøjer og løsninger. Netværket består af personer med relevante ressourcer og bidragydere fra hele bredden af byggebranchens værdikæde. Læs mere om hvorfor Molio har etableret netværket og hvordan du kommer med. 

Tilmeld

Hvad er Molio Community?

Formålet med Molio Community er, at udviklingsaktiviteter i Molio i højere grad skal ske med udgangspunkt i et emne eller en udviklingstendens – og ikke klassisk, udelukkende forankret i en på forhånd fastlagt gruppestruktur. Med andre ord et tværfagligt netværk, hvor du registrerer dig ift. interesser, kompetencer og virksomhedsprofil – og vi derfor let kan informere dig tilbyde dig at medvirke, når der sker noget inden for emner, der er relevante for dig.

Du kan tilmelde dig netværket her

Hvem kan deltage? 

Molio Community er for dig og alle andre i hele byggeriets værdikæde, der ønsker at involvere sig i udviklingsarbejdet i Molio, ConTech Lab og buildingSMART. Jo flere forskellige kompetencer og jo bredere viden, vi kan få i spil, jo stærkere kan vi spille hinanden, vores fælles værktøjer og fremtidens byggebranche. Uanset, om du arbejder hos en lille eller større virksomhed, myndighed, organisation eller et andet, kan du tilmelde dig Molio Community.

Hvordan fungerer det?

Molio Community udbyder jævnligt ’Inside Webinar’, der orienterer alle interesserede om igangværende og nye udviklingsprojekter i Molio og herunder ConTech Lab og buildingSMART.

På Molio Communitys Inside Webinar får du som deltager dels øjeblikkelig mulighed for at bidrage med viden og ideer, dels mulighed for at søge om deltagelse i den efterfølgende produkt- eller projektudviklingen - eller mulighed for blot for at kommentere enkelte projekter i og under selve udviklingsforløbet.

Molio Community vil desuden invitere alle i netværket til live arrangementer med fokus på information om nye produkter, pionerprojekter og eksperimenter og meget mere.

Hvorfor opretter vi et nyt netværk? 

Molio Communitys tilgang til netværksbaseret brugerinddragelse skal bidrage med fornyet og tværfaglig brancheaktivitet i form af involvering, vidensdeling og formidling – primært om udviklingen inden for:

• Molios digitale værktøjer
• Implementering af buildingSMART- standarder i Danmark
• Gennemførsel af pionerprojekter og eksperimenter i ConTech Lab.

Molio Community er således tænkt som et tværfagligt supplement til advisory board, udvalget for digitale værktøjer, brugergrupper på udvalgte digitale værktøjer, samt teknisk komité for buildingSMART Danmark.

Hvordan tilmelder du dig?

Tilmeld dig netværket via nedenstående link og modtag løbende information om webinarer, events og ny viden i Molio Community. Samtidig vil du blive inviteret til at bidrage og deltage til udviklingen af Molios fælles værktøjer, paradigmer og guides for branchens virksomheder inden for de områder, som du angiver, at du er interesseret i.
Tilmeld dig netværket her

Kan man se de tidligere afholdte webinarer?

Ja, du kan finde de afholdte webinarer her

Hvornår afholdes de kommende webinarer?

Når du er tilmeldt Molio Community vil du løbende blive indkaldt ca. 3 uger inden et webinar.

De kommende webinarer afholdes:


29. august 2024
Ultimo oktober 2024

Michael Blom Søefeldt
Hvad siger andre i branchen om Molio Community?

Et agilt og nytænkende bud på netværkstankegangen

- Med dette netværksinitiativ når Molio bredere ud i branchen med henblik på optimal udvikling af de mange spændende værktøjer og projekter, som Molio har gang i, fx ConTech Lab, buildingSMART Danmark og ikke mindst de digitale værktøjer. Via Molio Community vil det nu dels blive nemmere at følge projekterne, dels mere overskueligt at vurdere, hvor ’jeg’ kan byde ind med faglig viden og know-how.

- Det hele handler jo om at få de rigtige kompetencer og interesser i spil i de rigtige projekter, og her er Molio Community et agilt og nytænkende bud på, hvordan man får netværkstankegangen til at give konkret mening på en agil og moderne måde. Jeg tror, denne mere rene netværksorienterede tilgang vil give fornyet energi og dynamikkerne frit spil i udviklingsarbejdet.

Michael Blom Søefeldt, direktør for digital innovation i Rambøll