Executive 1 2000X1333
Netværk

Udvalg for Digitale Værktøjer

Molios Udvalg for Digitale Værktøjer sikrer, at den faglige retning løbende afspejler byggeriets behov.

Molios Udvalg for Digitale Værktøjer bistår med den konstante udvikling af Molio og styrker vores sortiment af værktøjer, så vi både nu og i fremtiden kan adressere jeres mest presserende dilemmaer og muligheder.  

Udvalg for Digitale Værktøjer (UDV)  sætter bl.a. retningen for:

 • Digitale værktøjer
 • Hovedlinjer for og prioritering af projekter
 • Udviklingsaktiviteter

Udvalg for Digitale Værktøjer er ledelsens faglige sparringspartner, og boardet refererer til direktionen.

Medlemmer

Udvalg for Digitale Værktøjer består af 10-12 personer, og sammensættes blandt formænd for brugergrupper, arbejdsgrupper og udvalg. Øvrige medlemmer udpeges for at sikre bredde i forhold til hele branchens leverancekæde. Medlemmerne udpeges af Molios direktion.

Medlemmerne er:

 • Michael Blom Søefeldt, Rambøll, formand 
 • Michael Ørsted, Københavns Ejendomme (formand i Molios Byg- og driftsherre-brugergruppe)
 • Niels Treldal, COWI (formand i Molios Aftale og kommunikation-brugergruppe / DiKon)
 • Jan Karlshøj, DTU (buildingSMART)
 • Jette Bakgaard Stolberg, NIRAS (formand i Molios CAD og bygningsmodel-brugergruppe)
 • Bent Feddersen, Rambøll (formand i Molios Beskrivelsesbrugergruppe)
 • Nicolai Karved, Symetri (Molios It-leverandørnetværk)
 • Audunn Reynisson, CUBO (BIM7AA)
 • Anna-Mette Monnelly, NREP
 • Peter Grønlund, Cembrit

  Hent kommissoriet for Molios Udvalg for Digitale værktøjer her