Case

Arkitekt: Digitale møder er vejen frem

Arkitekterne Vejen A/S er en lille tegnestue på to mand. Her har man været tvunget til at lære nye digitale værktøjer at kende – værktøjer, som man uden tvivl vil fortsætte med at bruge efter krisen, fordi de sparer tid og giver ny fleksibilitet.

Indehaver af Arkitekterne Vejen A/S, arkitekt og ingeniør, Dion Riis Christensen blev opfordret til at bruge Teams af en bygherre på et konkret projekt i Odense, fordi det ikke længere var muligt at mødes fysisk. Nu har den digitale mødeform vist sig at spare den lille tegnestue for en masse uproduktiv transporttid og en masse brændstof: 

-   Hvis vi regner lidt bare på det seneste projektmøde på det konkrete projekt i Odense, så har det sparet en del timer. Vi var fire mødedeltagere, der tilsammen har sparet op imod 9 timers transporttid til et møde af godt en times varighed. Så det kan hurtigt blive til enorme tidsbesparelser bare på et enkelt projekt, siger Dion Riis Christensen. 

20W18 Case 1130X848
Hos Arkitekterne Vejen A/S er hjemmearbejdspladserne udvidet med nye digitale værktøjer på grund af coronakrisen. Det gælder både værktøjer til at afholde digitale møder og et abonnement på BR18 i digital form.

Hurtigere afklaring af tvivlsspørgsmål

Udover tidsbesparelsen er der den store gevinst ved de digitale møder, at man spontant kan få afklaret tvivlsspørgsmål på tværs af byggesagen:

-    De møder vi får afviklet digitalt har høj intensitet. De er effektive. Vi kan jo både dele filer og tegninger. Jeg har sågar fået en entreprenør fra en byggeplads til at vende kameraet og filme konkrete detaljer fra byggepladsen, så vi på den måde kunne få en lynhurtig afklaring på mødet. Når det så er sagt, så kan digitale møder ikke afløse alle fysiske byggemøder i mere komplekse byggeprojekter, med mange parter og mange mødedeltagere, vurderer Dion Riis Christensen. 

Digitalt møde-momentum 

Når gevinsten ved at afholde digitale møder er så stor, så kan det jo undre, at der er så mange, der ikke har gjort det før. Men ifølge Dion har corona-krisen skabt et momentum, fordi alle har været nødt at finde nye veje at gå: 

-    Vi har ikke tænkt så meget over, at det var en mulighed før. Vi har været tvunget lidt ud i det af vores bygherre, der introducerede os for Teams, og så har vi opdaget, hvor godt det fungerer og hvor nemt, det er at bruge. Så det kan få ganske stor betydning fremover for sådan en tegnestue som vores, siger Dion Riis Christensen.

Hjemmearbejdspladsen er blevet mere digital

Den lille tegnestue havde allerede fået etableret hjemmearbejdspladser inden corona-krisen satte ind. Men 3 uger på hjemmearbejdspladsen har også resulteret i, at der er opstået behov for nye digitale værktøjer udover Teams: 

-    Generelt er de små tegnestuer ikke helt så digitale som de store, siger Martin Dau Carstensen, konstruktør BTH og ansat i Arkitekterne Vejen A/S: - Vi har ofte lidt mere lavpraktiske måder at arbejde på sammenlignet med de større virksomheder. Men selv på det lavpraktiske niveau, har krisen haft en betydning, siger Martin og uddyber: 

-    Jeg blev fx opmærksom på, at jeg kunne tegne et digitalt abonnement på BR18, hvor alle opdateringer også er med. Så det fik jeg gjort med det samme. Nu, hvor jeg kender til det, så vil jeg da helt sikkert fortsætte med at bruge online versionen. Den giver mig adgang til hurtige afklarende opslag i BR18, uanset hvor jeg er - fx mens jeg står ude på en byggeplads, afrunder Martin Dau Carstensen.