Case - Cuneco Classification System

CCS breder sig til verdens største land

Den offentlige byggesektor i Rusland har valgt at indføre et klassifikationssystem baseret på den internationale standard ISO/IEC 81346-12, som klassifikationstabellerne fra CCS er blevet indarbejdet i.
People

Beslutningen er truffet efter grundige analyser og et pilotprojekt med opførelse af en ny brandstation i Moskva. Og russerne er ikke alene om at gå den vej.

I forbindelse med det statslige program for digitalisering af byggeri i Rusland hyrede det russiske ministerium for byggeri sidste år firmaet NIC CPS - som specialiserer sig i forskning inden for digital transformation af den russiske byggebranche og udviklingen i anvendt software - til at undersøge eksisterende klassifikationssystemer til byggeri.

Virksomheden undersøgte i detaljer ISO 12006-2 standarderne, ISO/IEC 81346 (1, 2, 12)-serierne af standarder, samt klassifikationssystemerne, som disse standarder baserer sig på: CCS, CoClass, OmniClass og Uniclass 2015.

Undersøgelsen konkluderede, at CCS- og CoClass-klassifikationssystemerne var de mest innovative og lovende. Og på baggrund af undersøgelsen besluttede det russiske ministerium derfor at fortsætte arbejdet med at implementere et klassifikationssystem baseret på den internationale standard ISO/IEC 81346-12.

Перевод на русский

Som en del af forskningsarbejdet blev der udført et pilotprojekt – en brandstation i Moskva – hvor principperne for kodning og klassificering iht. den valgte standard blev benyttet.

Russerne udviklede hertil en række scripts til Revit, som gjorde det muligt at kode elementerne i bygningsmodellen semiautomatiseret.

I dag fortsætter arbejdet med at udvikle et identisk nationalt klassifikationssystem, GOST R, som baserer sig på den internationale standard ISO/IEC 81346-12 og CCS.

Standarden er blandt andet ved at undergå en oversættelse til russisk.

Ikke en unik beslutning

Russernes beslutning om at indføre den internationale standard på tværs af deres offentlige sektor er blot den seneste i en lang række af lande.

Klassifikationssystemer baseret på den standard, der er en udløber af cuneco-projektet i Danmark fra 2012 til 2015, er allerede blevet indført i Sverige, Litauen og Kasakhstan mens Finland, Estland og Tjekkiet har tilkendegivet interesse for at gå samme vej.

Alle steder har det været en udløber af grundige analyser, hvor man har kigget på de klassifikationssystemer, der er i brug rundt omkring i verden, og alle steder har man lagt sig fast på, at principperne, der blev udviklet i cuneco-projektet er de mest bæredygtige i forhold til at sikre sig, at man kan kommunikere digitalt i byggeriet.

Dansk-udviklet klassifikation

I cuneco-projektet, som bips (i dag Molio) gennemførte fra 2011 til 2015 med støtte fra EU og den danske stat, udviklede man blandt andet CCS-klassifikationstabellerne.

Grundlaget for CCS klassifikation var bl.a. de internationale standarder ISO/IEC 81346 del 1 og 2.

Efter afslutningen af cuneco-projektet er del 2 af denne standard blevet opdateret med klassifikationstabeller fra CCS og der er kommet en hel ny del 12 til, som indeholder bygningsdelsklassifikationen fra CCS.

Det er nye og opdaterede standarder, der er ved at blive taget i anvendelse i en lang række lande.