Case

Entreprenør: Styrket digital kommunikation giver et boost - også efter krisen

Hos Enemærke & Petersen har de udviklet en app, som giver ledelsen og medarbejderne et talerør til deres kollegaer under krisen. Resultatet er en mere direkte kontakt på tværs af virksomheden og mere ro hos hjemsendte medarbejdere.

Hos Enemærke & Petersen har de udviklet en app, som giver ledelsen og medarbejderne et talerør til deres kollegaer under krisen. Resultatet er en mere direkte kontakt på tværs af virksomheden og mere ro hos hjemsendte medarbejdere.

People

Ligesom for resten af privat- og erhvervs-Danmark ramte corona-krisen byggeriet hårdt. De sidste efterhånden mange uger har branchens aktører lagt mange kræfter i at finde kreative løsninger. 

Krisen ramte også Enemærke & Petersen og der opstod naturligt et behov for helt nye arbejdsgange for virksomhedens håndværkere på byggepladserne. Det var bl.a. vigtigt for håndværkere at arbejde forsvarligt på opgaver i private hjem.

- Det har været vigtigt for os ikke at gå helt i stå, men derimod løbende at finde løsninger på alle de nye udfordringer, som er opstået i hverdagen. Vi har oplevet stor fleksibilitet fra vores medarbejdere, hvad end det er at spise frokost i bilen, når der er mange i skurvognene eller at bruge håndsprit flittigt, siger Peder Johansen, som er direktør for kunder, marked og forretningsudvikling i Enemærke & Petersen.

En app blev en stor del af løsningen

Udover et fokus på nye tilgange blev man hos Enemærke & Petersen hurtig opmærksom på en stigende efterspørgsel efter god kommunikation på tværs af organisationen og her blev en allerede udviklet kommunikations-app løsningen. 

Enemærke & Petersens app er nemlig ikke udarbejdet til krise-kommunikation, fortæller Peder Johansen. Den er egentlig udviklet efter et generelt ønske fra medarbejderne om at gøre virksomhedens interne kommunikation mere smidig og direkte i hverdagen. Siden nedlukningen i starten af marts har app’en, som giver ledelsen mulighed for at sende beskeder og information ud til hele virksomheden, fået et stort boost. 

Styrket kommunikation til hjemsendte

Enemærke & Petersen har som følge af krisen sendt nogle af deres administrative medarbejdere hjem med fuld løn - gjort mulig af regeringens kompensationsordning. For denne gruppe af medarbejdere har den nye app gjort særlig gavn.

Med app’en har alle i virksomheden den samme opdaterede information tilgængelig lige til hånden, uanset om du er murer på byggepladsen, hjemmearbejdende økonomimedarbejder eller hjemsendt kollega. Selv om hjemsendte kollegaer ikke må tjekke mails eller lignende, har de med app’ens notifikationer stadig haft mulighed for at modtage opdateringer om retningslinjer, om hvordan det går med deres kollegaer og – måske vigtigst af alt – hvordan det går for Enemærke & Petersen.

- Det er fuldt forståeligt at hjemsendte medarbejdere kan blive lidt nervøse for, hvordan det nu går med Enemærke & Petersen, når de ikke har deres vante gang på kontoret. Vores kommunikation under krisen, bl.a. via app’en, har uden tvivl været med til at forløse noget af den usikkerhed, siger Peder Johansen.

Videreudviklet til at dele gode historier

Enemærke & Petersens app var indledningsvis kun tiltænkt envejsnotifikationer til medarbejderne. Efter krisen indtræf blev den dog udvidet, så medarbejderne også kunne dele beskeder med deres kollegaer.

Gode historier fra både hjemmekontoret og byggepladsen har ifølge adm. direktør i Enemærke & Petersen, Henrik Mielke, været en rigtig god måde at blive lidt tættere på hinanden trods af afstanden. 

Øget digitalisering har styrket byggeriet

Den nye app er kun en af mange digitale værktøjer, som Enemærke & Petersen har taget mere i brug i krisen, og det er faktisk Henrik Mielkes opfattelse, at øget digital kontakt har samlet og styrket samarbejdet på tværs af branchen.

- Når jeg i den seneste tid har kommunikeret digitalt med samarbejdspartnere, er mit indtryk, at denne tættere kontakt har øget tilliden og forståelsen på tværs af fagskel – og det er jeg sikker på, der på længere sigt vil styrke samarbejdet og produktiviteten i byggeriet, siger Henrik Mielke.

Ny undersøgelse drager samme konklusion 

Molios nye undersøgelse kommer til et lignende resultat. Byggeriets aktører udtrykker, at de i høj grad vil fortsætte med brugen af flere og nye digitale værktøjer - også efter corona-krisen.

- Enemærke & Petersens app og øvrige krisekommunikation er et lysende eksempel på netop den tendens, som vores undersøgelse peger på. Byggeriet bruger digitale værktøjer til at løse konkrete udfordringer i hverdagen, siger Ole Berard, digitaliseringschef i Molio. 

Undersøgelsen viser desuden, at virksomhederne oplever, at den digitale adfærd øger effektiviteten og forbedrer samarbejdet både eksternt og internt. 

Se undersøgelsen og highlights her

For yderligere information om:
Enemærke & Petersen:
Peder Johansen, Direktør for kunder, marked og forretningsudvikling, Enemærke & Petersen, pej@eogp.dk, 9137 6708

Molio og undersøgelsen:
Ole Berard, Digitaliseringschef, Molio, obe@molio.dk, 4489 0688