HEISINGS KLUMME

5 grunde til at AB 18 er en fordel for underentreprenøren

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge giver han fem grunde til, hvorfor AB 18 er en fordel for underentreprenøren.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Der er fortsat mange sager, hvor der ikke er aftalt AB 18. Flere entreprenører begrunder det med, at de har svært ved at se ”fidusen”, da de oplever dét som værende mere eller mindre ligegyldigt.

Dette er dog en misforståelse. AB 18 er meget mere end en mindre opgradering af AB 92. Det er tværtimod en kølhaling af de grundlæggende spilleregler.

Parterne skal derfor være opmærksomme på, at AB 18 klart er en fordel for underentreprenøren. Det helt store er muligheden for selv en lille entreprenør uden advokatbistand at gennemtvinge effektiv og hurtig betaling af tilbagehold, materialekrav, ekstrakrav, og hvad der ellers måtte være.

 

5 grunde til at AB 18 er en fordel for underentreprenøren:

 1. Hurtig adgang til at få dine penge hjem

  Når bygherre tilbageholder et beløb fra en entreprenør, vil modtrækket for nogle entreprenører være at standse arbejdet. I næsten alle tilfælde er dette modtræk dog ikke effektivt eller fordelagtigt, da det oftest bare vil være første skridt hen imod en dyr og langtrukken konflikt.

  Hvad skal du så gøre for at få hurtig adgang til dine penge?
  De nye AB 18-regler kan gennemtvinge betaling. Dette kan gøres gennem en hurtig afgørelse fra en opmand, hvor det kan blive vurderet, om det er retmæssigt, at bygherre tilbageholder et beløb.

  Med andre ord får du en ”voksen” til at kigge på tvisten, og dette er langt mere effektivt og anvendeligt end at stoppe arbejdet. Den hurtige afgørelse kan indbringes for voldgift, men i henhold til praksis følger parterne oftest opmandsafgørelsen.

  Den hurtige afgørelse er noget, man kan få uden at koble advokat på, og det er iøjnefaldende noget, som retshjælpsforsikringen dækker. Det er derfor en ’game changer’ for entreprenøren.

  En af de store forskelle på de tidligere AB 92-regler og de nye AB 18-regler er derfor, at det med AB 18 er gjort væsentligt nemmere at få adgang til at få dine penge hurtigt hjem som entreprenør.

  Ligeledes har det nye AB-system altså langt bedre vilkår for at undgå tvister, og reglerne giver især den lille entreprenør nogle vigtige redskaber, så han f.eks. ikke går konkurs, mens han venter på sine penge.

 2. Adgang til betaling for materialeprisstigninger

  Med Coronapandemien, krigen i Ukraine og energikrisen er det tydeligt, at der er en ny virkelighed med materialeprisstigninger. Kan du så som underentreprenør få adgang til betaling for materialeprisstigninger?

  I AB 92 stod der ikke noget om adgang til betaling for materialeprisstigninger. Man skulle her henvise til Dansk Byggeris standardforbehold. Har du en ren AB 92, er du derfor stillet meget dårligt.

  Dette er dog blevet indført i AB 18. AB 18 tilgodeser adgangen, men det er ikke nemt at få betaling. Oftest er majoriteten af materialeprisstigningen nemlig egenbetaling.

  I forbindelse med materialeprisstigninger er du dog stadig stillet væsentligt bedre med AB 18 end uden. Således har du bedre mulighed for at få betaling for materialeprisstigninger med AB 18 aftalt.

 3. Betaling 2 gange/måned

  Med de nye AB 18-regler er der også mulighed for som underentreprenør at få betaling to gange om måneden i stedet for én gang om måneden. Dette er for at hjælpe entreprenørens likviditet og undgå konkurser.

  Disse AB-regler fraviges dog systematisk af de større firmaer, hvorfor der naturligvis kun er mulighed for betaling to gange om måneden, når dette ikke er fraveget.

  Derfor er især den mindre underentreprenør klart bedre stillet med AB 18 end uden, da denne principielt set kan kræve betaling to gange om måneden.


 4. Sikkerhedsstillelse og nedskrivning af garantier

  I forbindelse med sikkerhedsstillelse er der i de nye AB 18-regler lagt en bagatelgrænse. Det vil sige, at entreprenøren ikke skal stille sikkerhedsstillelse – medmindre der er en entreprisesum på mere end en million kroner.

  Så slipper man for, at man ikke kan stille garantien, hvis f.eks. man ikke har nok garantiramme eller kapital. Ved mindre entrepriser er der derfor sket en kæmpe lempelse med AB 18, der klart er en fordel for underentreprenøren.

  Det sker ofte, at man ikke får nedskrevet garantier fra byggesager, der er ”gået i ged”. Indtil videre har praksis været, at man skal anlægge en voldgifts- eller retssag for at få dem nedskrevet, men dette er besværligt for tvister om mindre summer.

  Dette problem har man derfor løst i de nye AB 18-regler. Man har indført det, man kan kalde en ”garantistøvsuger”. Det vil sige, hvis man er utilfreds med en garantisum, som stadig bliver opretholdt, så kan man bede voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig til at tage stilling til, om garantien skal nedskrives. En entreprenør har derfor mulighed for at få ”støvsuget” sine rester af for ikke-nedskrevne garantier fra tidligere sager.

  For at opsummere, er der altså her to fordele for underentreprenøren: ingen sikkerhedsstillelse under én million kr., og man kan effektivt få en ren garantisum.


 5. Ansvarsfraskrivelse fra produktansvar

  I AB 92 havde man en ansvarsfraskrivelse for indirekte tab og driftstab ved mangler. Men så blev det afgjort i flere rets- og voldgiftssager, at der i flere tilfælde var tale om produktansvar, som man ikke var ansvarsbegrænset for. Dette skabte en særlig risiko ved produktansvar, og man kunne pludselig som f.eks. elektriker blive produktansvarlig for et stort driftstab på baggrund af f.eks. brandskader.

  I de nye AB 18-regler er derfor også indført krav om en produktansvarsforsikring, og underentreprenørens ansvar er derved maksimeret til den tegnede forsikring.

  Endeligt er der nu også indført en ansvarsbegrænsning for indirekte tab og driftstab ved produktansvar.

Find dit næste kursus i om Byggejura