Heisings klumme

5 grunde til budgetoverskridelser - og hvad bygherre kan gøre!

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på budgetoverskridelser og forebyggelse heraf. Budgetoverskridelser er enhver bygherres mareridt. “Hvad kan vi gøre for at undgå det?” er derfor et klassisk spørgsmål. Her er min liste over 5 grunde til budgetoverskridelser, som bygherre selv kan forebygge.

1. Ufærdige projekter

En oplagt topscorer er naturligvis ufærdige eller mangelfulde projekter. Det er en klassisk “selvhenter” at indhente tilbud på baggrund af den slags projekter. En variation heraf er, at bygherre ikke selv er klar over projektets mangler.

Løsning:
Løsningen er oplagt: Lad være med at spare på projekteringen. Det vil koste mere på udførelsen.
Herudover kan man evt. lade en uafhængig entreprenør eller rådgiver “syreteste” projektets kvalitet, inden det udbydes.

People

2. Ringe kommunikation og samarbejde

Ringe kommunikation og samarbejde er en skjult og overset årsag til konflikter og budgetoverskridelser.
Ringe kommunikation og samarbejde koster mange penge. De fleste sager, jeg fører, kunne være løst med bedre kommunikation mellem parterne.

Løsning:
Tag stilling i projektet – også til hvordan man kommunikerer og samarbejder. Jo mere konkret, desto bedre.

3. Aggressiv konfliktkultur

Der er desværre en række virksomheder, der har en ubehagelig og aggressiv konfliktkultur, og som konfliktoptrapper i stedet for det modsatte.

Løsning:
Vælg dine samarbejdspartnere med omhu og tag referencer. Som offentlig bygherre kan dette være en udfordring.
Derudover: Budgetoverskridelser er ikke “hvis nu”, men “når nu”. Dvs. de sker med ret stor sandsynlighed. Derfor skal man som bygherre have sine handlingsplaner på plads.
Hvad gør vi helt konkret, når konflikten opstår? Hvem inddrager vi til at hjælpe? Hvilke type diskussioner skal afklares af hvem? Hvilket “værktøj” skal i brug? Osv., osv.
Besvares helt banale og forudsigelige spørgsmål inden aftalen indgås, reduceres behovet for advokater efterfølgende.

4. Kaskadeeffekten - bliv uvenner tidligt

Hovedårsagen til, at “skandalebyggerier” bliver så kostbare, er den såkaldte kaskadeeffekt. Ekstrakrav, mangler og forsinkelser, der først håndteres under byggeriet, skaber et “harmonikasammenstød”: Alle de øvrige entreprenører skal kompenseres både økonomisk og tidsmæssigt.

Løsning:
Hav fokus på tidlig inddragelse. Gennemfør den obligatoriske projektgennemgang så professionelt og detaljeret som muligt. Planlæg ud fra princippet: Det er langt billigere at blive uenige, inden byggestart. På den måde slipper du for kaskadeeffekten.

5. Ringe beslutningskompetence og -evne

Manglende evne og vilje til at træffe nødvendige beslutninger er en katastrofe, der kan være meget værre end de underliggende problemer. Eller som kan forværre dem betydeligt. Små problemer bliver meget hurtigt meget store.
Det klassiske eksempel er “ikke svar” fra rådgiver eller bygherre.

Løsning:
Hav alle dine “hvis dét, så dét”-scenarier klar. De klassiske problemer i byggesager er forudsigelige. Få de interne processer for svar og kompetence fastlagt, inden de skal bruges. Det kan spare betydelige krav i tidsfristforlængelse og forsinkelse.

Der er stor efterspørgsel efter Molios kurser i byggejura, som er til at gå til for praktikere.
Byggejura

Kurser om byggejura

Molio udbyder en lang række kurser om byggejura, som er udviklet i samarbejde med erfarne praktikere og dygtige advokater, der også er gode formidlere.

Læs mere om vores kurser om byggejura.

Læs mere