Heisings Klumme

6 fodfejl du aldrig må lave i entreprisekontrakten

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på entreprisekontrak-ten, og han vil gøre dig klogere på seks fodfejl, du aldrig må lave.
People

6 fodfejl du aldrig må lave i entreprisekontrakten:

I praksis kan man se mange fodfejl i kontrakterne. Her får du et udpluk af nogle af de fodfejl, du aldrig må lave i kontrakten:

1. Rangorden

I praksis ses det, at rangordenen i kontrakten er lavet helt forkert – enten ved ikke at være en prioriteret rangorden eller ved at sætte sine egne kernedokumenter længere ned.

Det er ærgerligt. I voldgiftsretten lægger man nemlig vægt på dette – og dette bliver derfor ikke tilsidesat.

2. Henvisning til ufærdige eller utilgængelige dokumenter

En anden fodfejl, der er i samme ”familie”, er at henvise til ufærdige eller utilgængelige dokumenter.
Man har altså ikke givet modparten adgang til dokumenterne, eller man har simpelthen ikke færdiggjort nogle af dokumenterne. Hvis entreprenørens mulighed for at prissætte ikke var til stede, vil bygherren typisk ikke være stillet særligt godt.

Sørg derfor for, at alle dokumenter, som man henviser til, har modparten adgang til, og at disse dokumenter er færdigudarbejdede.

3. Aftale dagbod som bygherre

En anden fodfejl er at aftale dagbod som bygherre, fordi bygherrer oftest ikke kan fin-de ud af at håndhæve deres dagbodsklausuler.

Der er utallige eksempler på voldgiftskendelser, hvor dagbodsklausuler bliver under-kendt, fordi de ikke var klare nok, varslet rigtigt, eller fordi de ikke var håndhævet rigtigt.

Det er hovedreglen, at bygherre ikke har overblikket over dagbod. Hvis man ikke kan håndtere dagbod korrekt, skal man i stedet kræve erstatning, hvor der ikke kan opstå de samme problemer med varsling osv.

4. ”Prisen er fast”

Hvis man skriver, at ”prisen er fast”, eller ”prisen ikke skal reguleres” eller lign., begår man også en væsentlig fodfejl.

Her glemmer man nemlig ofte som bygherre, at prisen så formentlig kun er ”fast” ift. indeksregulering, men ikke i relation til materialeprisstigninger.

Gamle AB 92-kontrakter, som ikke er opdateret til AB 18, er særligt udfordrende for bygherre i denne sammenhæng, da de bygger på lignende paradigmer, men det er farligt blot at tilpasse gamle kontrakter.

Derfor bør du som bygherre opdatere din standardkontrakt, så det klart fremgår, at AB 18 § 35 om materialeprisstigninger er fraveget. Ellers kan entreprenøren formentlig stadig få ekstraordinære materialeprisstigninger, selvom prisen skulle være ”fast”.

5. Manglende forståelse af ”walk aways”

Hvad er det, som man under ingen omstændigheder kan leve med?
En stor fodfejl er at glemme de vigtige ”walk aways” i kontrakter. Lav en liste over ”walk aways” og ”red flags” én gang for alle.
Definér, hvad du kan leve med for din forretning og vær god til at sige ”nej tak”.

6. Skriv aldrig under på noget, som du ikke forstår

Det er i definitionen en fodfejl med store konsekvenser at skrive under på noget, som man reelt ikke forstår.
Vi har flere sager, hvor entreprenøren ikke ved eller forstår, hvad han reelt har skrevet under på. Hvis man ikke har læst kontrakten eller ikke har forstået den - så skriv ikke under.

Men det er lettere sagt end gjort. ”Hovedreglen” om fravigelser af centrale bestemmel-ser af AB-systemet gør det mere og mere uigennemskueligt.

Den manglende indsigt i konsekvenserne af indholdet af kontrakten betyder, at man grundlæggende ikke kender sine rettigheder og pligter.

Man bør altid stille de ”dumme” spørgsmål og blive ved med det, indtil man forstår for-målet, meningen og konsekvenserne af alt i kontrakten.

Find dit næste kursus i om Byggejura