Heisings Klumme

Diskulperende samtykke

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på situationer, hvor bygherren giver sit samtykke til løsninger, der viser sig at være uhensigtsmæssige eller direkte forkerte.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprenører og rådgivere skal være opmærksomme på at sikre løsningers hensigtsmæssighed og funktionsdygtighed.

Entreprenører og rådgivere skal derfor huske på, at bygherrens samtykke til løsninger ikke diskulperer – og entreprenører og rådgivere risikerer et ansvar i den sammenhæng.

Bygherrens anvisninger

Entreprenørens arbejde skal ske i overensstemmelse med bygherrens anvisninger, jf. AB 18 § 12, stk. 1. Det samme gør sig gældende for rådgivere, jf. ABR 18 § 9, stk. 1. Entreprenører og rådgivere skal altså følge de retningslinjer, som bygherren opstiller.

Det centrale spørgsmål i den sammenhæng er, om rådgivere og entreprenører kan siges at være ansvarsfrie i tilfælde, hvor bygherren har givet sit samtykke til en løsning. I bekræftende fald vil rådgivere og entreprenører kunne sikre sig ansvarsfrihed ved gentagende gange at sikre sig bygherrens samtykke til løsningerne.

Hvis bygherren har sagt fint, så er jeg vel ikke ansvarlig?

Rådgiverens ydelse er at rådgive, mens entreprenørens ydelse består i præstering af entreprisen. Rådgiverens og entreprenørens ydelse skal dog samtidig leve op til en vis standard. Parterne handler trods alt indenfor deres professionelle erhverv. Rådgiveren og entreprenøren har derfor også et ansvar for at sikre sig, at kvaliteten af deres ydelser – henholdsvis rådgivning og selve byggeriet – holdes højt.

Entreprenører og rådgivere kan derfor ikke frasige sig ansvar ved at indhente et samtykke fra bygherren. Sagt med juridiske begreber diskulperer bygherrens samtykke ikke.

I en situation, hvor bygherren har givet sit samtykke til en løsning, der viser sig at være forkert, vil entreprenøren og rådgiveren stadig risikere et ansvar. Entreprenører og rådgivere kan derfor ikke hovedløst implementere løsninger godkendt af bygherren. Er løsningerne klart uhensigtsmæssige eller forkerte, har både entreprenøren og rådgiveren som professionelle parter et ansvar for at sige stop.

Hvad skal entreprenøren og rådgiveren gøre?

Entreprenører og rådgivere skal sikre sig kvaliteten af deres ydelser. Dette gøres ved at benytte de professionelle kompetencer som entreprenører og rådgivere er i besiddelse af – og samtidig være opmærksomme på, at bygherren i mange tilfælde ikke besidder de samme kompetencer.