HEISINGS KLUMME:

Du er ikke sikret mod materialeprisstigninger – hvad gør du så?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på materialeprisstigninger. Herunder har han fokus på, hvornår du er sikret mod materialeprisstigninger, og hvornår ”Forsinkelsesfinten” kan blive relevant for dig.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Bygge- og anlægsbranchen oplever fortsat prisstigninger på materialer. Det skaber stor usikkerhed, og det er derfor vigtigt at sørge for, at man er sikret mod materialeprisstigninger. Men hvad gør du, hvis du ikke sikret mod materialeprisstigninger?

Parterne skal være opmærksomme på, hvilke regler der er vedtaget. Ved materialeprisstigninger er du nemlig klart bedst stillet med de nye AB 18-regler.

Ligeledes skal parterne være opmærksomme på, at hvis du ikke er sikret mod materialeprisstigninger, kan der alligevel være en chance for, at du kan blive ”redet” som entreprenør. Du kan nemlig i nogle situationer gøre brug af ”Forsinkelsesfinten.”

Du er ikke sikret mod materialeprisstigninger – kan ”Forsinkelsesfinten” redde dig?

”Forsinkelsesfinten” kan bruges, når der sker forsinkelse inden opstart. Byggeriet er altså gået i gang for sent, og det ikke er som følge af entreprenørens egne forhold. Det sker hyppigt, at der forekommer denne forskudte opstart ift., hvad der var aftalt.

Det er interessant ifm. materialeprisstigninger. Entreprenøren kan nemlig fremhæve, at prisen for entreprisen var givet ud for arbejde på et bestemt tidspunkt, og hvis der allerede er sket forsinkelse, er forudsætningen for den lave pris ikke overholdt.

F.eks. hvis man på grund af bygherres forhold først skal gå i gang med byggeriet tre måneder efter aftalt tidspunkt. Forsinkelsen indtræder altså, før man går i gang.

Der skal noget til, men i flere situationer vil ”forsinkelsesfinten” helt klart være fordelagtig at gøre brug af. ”Forsinkelsesfinten” kan derfor redde entreprenører, der ikke har husket at vedtage nogle ordentlige retningslinjer ifm. materialeprisstigninger.

KLU51 2

Er du sikret mod materialeprisstigninger?

For at finde frem til, om man er sikret ved materialeprisstigninger, skal man først og fremmest afklare, hvilke regler der vedtaget. Det er der ofte stor forvirring omkring, men der er en verden til forskel, om man har vedtaget AB 18, AB 92 eller ingen af dem.

I de nye AB 18-regler er materialeprisstigninger reguleret i § 35. Det er dog ikke tilfældet i de gamle AB 92-regler. Her skulle man aftale det separat eller henvise til f.eks. Dansk Byggeris standardforbehold. Man kan altså først gøre noget ved materialeprisstigninger, hvis der er aftalt AB 18, eller hvis der ifm. AB 92 er henvist til Dansk Byggeris standardforbehold eller lignende.

Du er derfor - som entreprenør – bedst stillet ifm. materialeprisstigninger ved bare at vedtage de nye AB 18-regler uden fravigelser.

Er ”Forsinkelsesfinten” relevant for dig?

”Forsinkelsesfinten” er relevant i den situation, hvor du ikke umiddelbart er sikret mod materialeprisstigninger. F.eks. når entreprenøren har aftalt AB 92, men ikke har henvist til Dansk Byggeris standardforbehold eller lignende, hvorfor der ikke er en nogen regulering af materialeprisstigninger.

Ligeledes er ”Forsinkelsesfinten” relevant i den situation, hvor der ikke er aftalt AB 18 eller AB 92 med henvisning til f.eks. Dansk Byggeris standardforbehold. Der er altså slet ikke aftalt noget. Der er i disse to scenarier ikke aftalt nogen regulering af materialeprisstigninger. Du er derfor virkelig dårligt stillet.

Det kan også være, at man på den anden side har en AB 18, hvor man reelt er sikret mod materialeprisstigninger. AB 18 rummer dog en ret stor egenbetaling ved materialeprisstigninger. Det er derfor dyrt.

I alle tre scenarier kan ”Forsinkelsesfinten” derfor blive relevant.

Læs mere om kurser i byggejura her