Heisings Klumme

Entreprenørens gode råd

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på entreprenørens mulighed for at komme med forslag efter AB 18 § 17, stk. 1, 3. pkt.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør kende til AB 18 § 17, stk. 1, 3. pkt., hvorefter entreprenøren ansvars- og risikofrit kan fremsætte forslag til bygherren. Bestemmelsen er med til at sikre en bedre kommunikation på byggepladsen samt et tættere samarbejde mellem entreprisens parter.

Særligt bygherrer bør dog være opmærksomme på det forhold, at det er bygherren, der bærer risikoen for, at forslaget er uhensigtsmæssigt, hvorfor en bygherre bør vende forslaget grundigt med sine rådgivere inden forslaget implementeres.

Bør jeg som entreprenør fremsætte forslag?

Entreprenøren er tilstede på byggepladsen. Entreprenøren kender processerne. Entreprenøren kan altså meget vel have nogle fornuftige forslag, som bygherren ville kunne have gavn af. Men i hvilket omfang bør en entreprenør fremsætte forslag? Denne problemstilling er ikke reguleret i AB 92. I AB 18 § 17, stk. 1, 3. pkt. følger det dog, at entreprenøren ansvars- og risikofrit vil kunne fremsætte forslag. Fremsættelse af et forslag medfører desuden ikke, at entreprenøren påtager sig projekteringen.

Hvis AB 18 er vedtaget mellem entreprisens parter, skal entreprenøren altså ikke være tilbageholdende med at fremsætte forslag. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt man som entreprenør bør fremsætte forslag er derfor: Ja!

Hvad hvis forslaget viser sig at være uhensigtsmæssig?

Forslaget fra entreprenøren er intet andet end et forslag. Bygherren er ikke forpligtet til at inkorporere forslaget, hvorfor bygherren selv bærer risikoen for forslagets uhensigtsmæssighed. Entreprenørens forslag efter AB 18 § 17, stk. 1, 3. pkt. kan derfor ikke anses for rådgivning og sådanne forslag fremsættes derfor ansvars- og risikofrit for entreprenøren.

Hvis forslaget viser sig at være uhensigtsmæssig, vil der altså ikke kunne rejses et erstatningskrav over for entreprenøren.

Hvem bærer ansvaret?

Bygherren må gøre sit forarbejde inden inkorporering af forslaget og drøfte forslaget med sine rådgivere. Implementeres forslaget i byggeriet efter drøftelse med rådgivere, vil bygherren muligvis kunne rejse et krav over for sine rådgivere, hvis forslaget viser sig at være uhensigtsmæssig.

Hvis rådgiverne burde have afvist inkorporeringen af forslaget på baggrund af en faglig vurdering, men ikke gjorde det, vil bygherren formentlig kunne gøre rådgiverne ansvarlige.