HEISINGS KLUMME:

Er det en fordel at vælge voldgift?

Af Simon Heising, advokat og partner ved Nexus Advokater, der beskæftiger sig med entreprise- og forsikringsret. Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på fordelene ved at vælge voldgift i Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed fremfor afgørelse ved de almindelige domstole.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at der generelt er flere fordele end ulemper ved brugen af voldgift i Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed.

De største fordele er især specialviden hos dommerne og ikke mindst den korte berammelsestid i modsætning til ved de almindelige domstole.

Voldgift – hvad er det?

Udgangspunktet i dansk ret er, at tvister afgøres ved de almindelige domstole. Man kan dog fravælge domstolsbehandling og vælge konfliktløsning ved voldgift.

Voldgift skal aftales mellem parterne for at være gældende. Voldgift i Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed anses for aftalt mellem parterne på forhånd, hvis de har vedtaget ét af AB-regelsættene, f.eks. AB 18 eller AB 92.

Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed startede i 1973 efter ønske fra branchen, og den står i dag for afgørelse af mange tvister inden for bygge- og anlægsbranchen.

Ved voldgift inden for byggebranchen deltager ofte en juridisk dommer og to teknikere, hvilket vil sige to dommere med specialviden inden for byggerier.

En voldgiftssag har de samme retsvirkninger som en almindelig retssag. Dette vil sige, at begge parter er bundet af dommen - ligesom hvis sagen var blevet afgjort af en dommer i en almindelig retssag.

7 fordele ved voldgift

  1. Parterne har indflydelse på udpegningen af voldgiftsdommerne.

  2. Man kan gennemføre ”haste-syn og skøn” inden for få dage.

  3. Der er stor kompetence ved dommerne, da der som regel er to teknikere med, der har specialviden inden for det pågældende byggefaglige område.

  4. Berammelsestiden er kort. Der er som regel kortere sagsbehandlingstider ved voldgiftsretten frem for ved de almindelige domstole. Lige nu er der ved de almindelige domstole rekordlang ventetid - i 2021 var den gennemsnitlige ventetid nemlig ca. 21 måneder. Ved voldgiftssager i Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed er berammelsestiden derimod som udgangspunkt ikke længere end fire måneder.

  5. Det er ikke en offentlig retssag. Dermed kan parterne som udgangspunkt holde deres tvist uden for offentlighedens søgelys. Det betyder, at f.eks. konkurrenter og pressen ikke får kendskab til sagen - parterne kan altså slås uden, at omverdenen behøver at se det.

  6. Afgørelsen kan som udgangspunkt ikke ankes. Det kan være en fordel, hvis man ikke ønsker en langtrukken og dyr sag.

  7. Der er bedre mulighed for, at parterne kan tilpasse deres sagsbehandling efter den givne tvist. Ved de almindelige domstole er der langt fra altid samme fleksibilitet.