Heisings Klumme

Hvad er en LCA, og hvilken betydning har den for dig?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på LCA (livscyklusvurdering) og gør dig klogere på, hvilken betydning den kan have for dig.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Du har sikkert hørt begrebet LCA (livscyklusvurdering) tusind gange, men hvad betyder det egentlig - og endnu vigtigere hvad kan det betyde for dig?

Entreprisens parter skal være opmærksomme på, at LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til f.eks. en bygning.
Bygherre skal være opmærksom på, at han har ansvaret for at dokumentere bygningens klimapåvirkning. Ligeledes skal bygningen leve op til bl.a. de nye bestemmelser i bygningsreglementet om LCA og nybyggeri.
Entreprenøren skal være opmærksom på, at et skærpet fokus på de nye LCA-krav til bygningers klimaaftryk kan blive en konkurrencefordel for ham.
Et godt sted at starte, når man ønsker at bygge bæredygtigt, er derfor med en livscyklusvurdering.

Hvad er en LCA?

LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til f.eks. en bygning.
Livcyklustankegangen er altså kernen ved LCA - dvs. at man tænker hele bygningens livscyklus ind fra ”vugge” til ”grav” i miljøvurderingen. Derudover indgår LCA i EU-standarder for bæredygtigt byggeri til at vurdere den miljømæssige betydning.

Nye klimakrav er også formuleret i form af to nye bestemmelser i bygningsreglementet, der trådte i kraft d. 1. januar 2023:

1. Der er indført et krav om LCA-beregning for nybyggeri.
2. Ligeledes er der for nybyggeri over 1.000 m2 indført et krav om CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen.

En LCA  er altså en teoretisk beregning af bygningens samlede klimaaftryk baseret på generiske værdier for de anvendte byggematerialer og -processers udledning af klimagasser.
Det gælder:
• Produktion af byggematerialer,
• Udskiftning af materialer,
• Energiforbruget til drift,
• Affaldshåndering ved endt levetid,
• Potentielle klimagevinster eller -belastninger.

Hvilken betydning har LCA for dig?

Bygherre har ansvaret for at dokumentere bygningens klimapåvirkning og leve op til bl.a. de to nye bestemmelser i bygningsreglementet. Men der kan også være en konkurrencefordel for dig som entreprenør ved at tænke LCA ind fra start.

Ved – som entreprenør - at have fokus på LCA kan du identificere mulige miljømæssige forbedringer i din produktion og på den måde bidrage til at beskytte miljøet samtidig med, at du kan bistå bygherre som en strategisk samarbejdspartner.

De nye krav kræver afgjort tilpasning i forhold til både proces og økonomi, men det er et nødvendigt skridt, på trods af at det kan blive et spørgsmål om ressourcer og herigennem skabe udfordringer for særligt de mindre virksomheder.
Et skærpet fokus på de nye LCA-krav til bygningers klimaaftryk kan altså blive en konkurrencefordel for entreprenøren.Læs mere om LCAcollect, som er byggeriets værktøj til dokumentation af CO2-aftryk

LCAcollect, skal gøre det langt nemmere for alle i byggebranchen at indsamle de nu lovpligtige LCA-data for byggematerialer, som er nødvendige for at dokumentere et byggeris klimaaftryk.

Se alle Molios kurser om byggejura her

Se kursus om LCA beregning her

Relevante bøger