Heisings klumme

Hvorfor er sort arbejde altid en dårlig idé for entreprenøren?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på sort arbejde, og han giver fem grunde til, hvorfor dette altid er en dårlig idé for entreprenøren.

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne skal være opmærksomme på, at sort arbejde altid er en dårlig idé for alle parter. Det er dog især en dårlig idé for entreprenøren.

Det er strafbart for entreprenøren, som kan risikere både bøde og fængsel. Derudover er entreprenøren dårligere stillet ved personskader – ligesom at entreprenøren ikke kan håndhæve betalingskrav over for bygherre for arbejde, der reelt er udført.

Udover samfundsmæssige og moralske betragtninger er det altså også værd for byggeriets parter at overveje de umiddelbare konsekvenser, som en aftale om betaling med sorte penge kan have.

People

Hvad er sort arbejde?

Det skønnes, at der årligt udføres sort arbejde for 74 milliarder kr. alene i Danmark. Sort arbejde er arbejde, der reelt er skattepligtigt, men som der alligevel ikke betales skat af. Det er derfor ulovligt.

Bygge- og anlægsbranchen er især en af de brancher, hvor virksomheder oplever unfair konkurrence fra sort arbejde.

Men hvorfor er det - udover samfundsmæssige og moralske betragtninger - ikke fordelagtigt for entreprenøren at udføre sort arbejde?


5 grunde til at sort arbejde altid er en dårlig idé for entreprenøren

 1. Lønindkomst er skattepligtigt. Så udfører man sort arbejde, og det bliver opdaget, skal skatten selvfølgelig betales alligevel.

 2. Det er strafbart at udføre sort arbejde. Man kan straffes med bøde og fængsel i indtil 1 år og 6 måneder jf. skattekontrollovens § 82. Bøden kan være på enten det dobbelte eller det tredobbelte, som du har snydt staten for.

  I særligt grove tilfælde kan man endda straffes efter straffelovens § 289 med fængsel i indtil 8 år.

 3. Men ikke nok med, at strafferammen kan være høj. Man kan også i grove tilfælde straffes i op til 10 år efter, at man har udført sort arbejde jf. straffelovens § 93, stk. 3.

  Det vil sige, at der potentielt er 10 år til at blive opdaget i sort arbejde, og det er rigtig lang tid.

  Entreprenøren kan heller ikke regne med at have en venligsindet bygherre. Det ses ikke sjældent, at bygherre ender med at anmelde entreprenøren, når parterne alligevel skændes om alt muligt andet.

 4. Entreprenøren er derudover dårligere stillet ved personskader, når der er udført sort arbejde.

  Det er entreprenørens pligt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. Opstår der en skade, får du mindre i erstatning, når der er udført sort arbejde.

  Dette er, fordi arbejdsskadestyrelsen udregner erstatningens størrelse ud fra årslønnen i året før skaden. Denne årsløn tæller derfor ikke det sorte arbejde med, da dette naturligvis ikke er oplyst til Skat, hvorfor erstatningen vil blive mindre.

 5. Ligeledes kan du risikere ikke at få nogen penge af bygherre for udført arbejde. Ved en aftale om sort arbejde nyder ingen af parterne nemlig den almindelige retsbeskyttelse.

  Dette indebærer, at entreprenøren ikke kan håndhæve betalingskrav over for bygherre for arbejde, der reelt er udført.