Klumme

Hvornår har man krav på betaling for ekstraarbejder?

Heisings Klumme: Det kan være svært at gennemskue, hvornår en entreprenør har krav på betaling for ekstraarbejde. Og hvordan forholder det sig nu med bevisbyrden? Entrepriseadvokat Simon Heising giver i denne klumme en vejledning til de juridiske regler, så du kan undgå konflikter.
People

Er arbejdet aftalt på forhånd?

Når der skal ses på, hvorvidt man som entreprenør har krav på betaling for ekstraarbejder eller ej, er det væsentligt først at se, om arbejdet ligger indenfor eller udover hvad, der mellem parterne er aftalt i kontrakten ved aftaleindgåelsen.

Det kan hurtigt først konstateres, at såfremt arbejdet ligger inden for kontrakten er der allerede af den grund ikke tale om ekstraarbejder. For at entreprenøren har krav på ekstrabetaling, skal arbejdet derfor ligge ud over kontrakten, og arbejdet skal derfor ikke være aftalt på forhånd i kontrakten. Dog er det alligevel ikke i alle tilfælde, at en entreprenør nødvendigvis har krav på ekstrabetaling for sit udførte arbejde.

Hvornår har man krav på betaling for eventuelle ekstraarbejder?

Typisk er der to tilfælde, der traditionelt anerkendes for at være godkendt udført ekstraarbejder. For det første kan ekstraarbejder bestå i en aftale mellem bygherren og entreprenøren, og for det andet kan ekstraarbejder være nødvendigt for entreprenøren at udføre for at kunne opfylde kontrakten korrekt.

Er ekstraarbejdet aftalt?

En aftale mellem bygherren og entreprenøren om, at et givent stykke arbejde skal udføres, er det traditionelle udgangspunkt for, at der foreligger en aftale. Derudover kan en entreprenør også tilkendegive overfor bygherren, at et givet stykke arbejde vil være formålstjenligt for byggeriet, samt at han agter at iværksætte en udførelse af dette som ekstraarbejde. Såfremt bygherren, efter entreprenørens tilkendegivelse, forholder sig passivt til dette, vil det betyde, at der er indgået en aftale i kraft af bygherrens passivitet.

Er ekstraarbejdet nødvendigt?

Ved vurderingen af et eventuelt ekstraarbejde kan man spørge sig selv, om arbejdet er nødvendigt at udføre for at kunne opfylde kontrakten?

Såfremt ovenstående spørgsmål kan besvares med ja, har entreprenøren, ved udførelsen af arbejdet, ikke kun handlet i egen interesse, men også i bygherrens og projektets interesse. Såfremt spørgsmålet kan besvares med nej, er det pågældende arbejde ikke nødvendigt for entreprenøren at udføre, og entreprenøren burde havde aftalt arbejdet med bygherren forinden udførelsen af dette.

Hvem har bevisbyrden for, at det pågældende arbejde ligger uden for kontrakten?

Den som har bevisbyrden for at påvise, at arbejde ligger uden for kontrakten, er entreprenøren. Derudover skal entreprenøren også bevise, at arbejdet var fornuftigt, formålstjenligt samt forsvarligt at udføre for at kunne opfylde kontrakten.

Er der noget, som kan gøres undervejs i byggeriet i forhold til eventuelle ekstraarbejder?

For det første er det en god ide, når bygherren anmoder om udførelsen af et givet stykke arbejde, at entreprenøren herefter tilkendegiver overfor bygherren, at arbejdet skal udføres som ekstraarbejder. Ydermere er det en god ide, at entreprenøren i denne sammenhæng oplyser bygherren, at arbejdet vil medføre ekstraarbejder samt merbetaling for bygherren. Ved at oplyse dette til bygherren kan entreprenøren være mere sikker på, at få betaling for det udførte arbejde.

For det andet er det en god ide, når entreprenøren oplyser bygherren om, at et ’nyt’ arbejde på byggeriet vil være formålstjenligt og agter at iværksætte dette, samt anser arbejdet for at være ekstraarbejder, at få bygherren til at anerkende arbejder som ekstraarbejder. Ved at bygherren erklærer sig indforstået med ekstraarbejdet, vil man som entreprenør også være mere sikker på, at modtage merbetaling for det pågældende ekstraarbejde grundet bygherrens accept.

For det tredje er det en god ide, såfremt entreprenøren anser arbejdet for nødvendigt for byggeriet, at oplyse bygherren herom, samt at få bygherren til at erklære sig indforstået hermed. Dermed er man som entreprenør sikker på, at bygherren er oplyst om samt indforstået med udførelsen af ekstraarbejder.

Det sidste og allervigtigste er, at man skal have dokumentation, dokumentation og dokumentation. Det er meget vigtigt, når man konstaterer noget ved et projekt, f.eks. et byggeri, at man dokumenterer dette, hvilket f.eks. kan gøres via fotos, mails eller andet, der kan være med til at dokumentere forholdene så godt som muligt. På den måde er man også mere sikret, såfremt der efterfølgende skulle opstå tvister.