Heisings Klumme

Kvalitetssikring - pligt og konsekvens

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på entreprenørens pligt til at kvalitetssikre et byggeri.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Parterne bør være opmærksomme på, at en entreprenør har pligt til at foretage kvalitetssikring efter AB 18 § 12, stk. 1. En del af entreprenørens ydelse består derfor af at udføre kvalitetssikring.

Manglende kvalitetssikring kan føre til, at modparten gør brug af misligholdelsesbeføjelser som f.eks. ophævelse og erstatning.

Har entreprenører en generel pligt til at kvalitetssikre?

Af AB 92 følger det af § 11, at entreprisens parter kan aftale, at entreprenøren skal foretage kvalitetssikring. En konkret pligt til at kvalitetssikre følger altså ikke eksplicit af AB 92, men blot at arbejdet skal udføres fagmæssigt korrekt og de anvendte materialer skal være af sædvanlig god kvalitet.

I modsætning til AB 92 indeholder AB 18 en eksplicit bestemmelse, der pålægger entreprenøren at foretage kvalitetssikring. Det følger nemlig af AB 18 § 12, stk. 1, at en del af entreprenørens ydelse består af kvalitetssikring, men entreprenøren skal alene foretage en sædvanlig kvalitetssikring. Hvis der ønskes en mere intensiv kvalitetssikring, skal dette derfor aftales mellem parterne. Parterne bør altid præcisere de konkrete krav til entreprenørens kvalitetssikring i kontrakten.

Hvad er konsekvensen af manglende kvalitetssikring?

Er kvalitetssikring aftalt eller er AB 18 vedtaget mellem parterne, består en del af entreprenørens ydelse af kvalitetssikring. Hvis kvalitetssikringen ikke lever op til aftalen, vil den udgøre en mangel, som bygherren vil kunne påberåbe sig. Bygherren vil derfor kunne kræve f.eks. erstatning, hvis bygherren oplever et tab som følge af den manglende kvalitetssikring.

Manglende kvalitetssikring fra entreprenørens side vil altså medføre en risiko for at blive mødt af et berettiget misligholdelseskrav fra bygherren.

Hvad er formålet med reglerne om kvalitetssikring?

Der er to primære formål med reglerne om kvalitetssikring. Det første formål er at skabe klarhed blandt entreprisens parter om hvilke krav til byggeriet, der stilles af bygherren og som skal indfries af entreprenøren.

Det andet formål er præventivt. Ved at sikre kvaliteten af det udførte arbejde, mindsker man risikoen for senere problemstillinger. Parterne undgår derved generelt at skulle tage stilling til en problemstilling, der handler om egnethed eller lignende efter arbejderne reelt er afsluttet.