Heisings klumme

Nyt om dagbod for mellemfrister – hvad skal du være opmærksom på?

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på dagbod for mellem-frister.

Hvad er en mellemfrist?

I byggeriet ser vi ofte frister for entreprenørens færdiggørelse af enkelte aktiviteter. Dette er en mellemfrist.

De nye AB-regler indfører nyt om dagbod for mellemfrister. Her giver jeg et indblik i de forhold, der har ændret sig med de nye regler, og hvilken betydning de har for dig.

People

Bortfalder dagbod for mellemfrister, hvis man når den endelige aflevering?

Kender du det, at entreprenøren er bagud med byggeriet i startfasen, men alligevel formår at indhente forsinkelsen og aflevere til tiden?

Tidligere ville dette betyde, at bygherren mistede sin dagbod for overskridelse af mellemfrister, fordi entreprenøren overholdt sin afleveringsfrist. De nye AB-regler har dog lavet om på dette.

Dagbod for mellemfrister i de nye AB-regler:

Med de nye AB-regler kan bygherren få dagbod, hvis entreprenøren ikke overholder en mellemfrist. Her vil den endelige aflevering ikke påvirke bygherrens mulighed for dagbod.

4 betingelser bygherre skal være opmærksom på

Entreprenørens overskridelse af en mellemfrist er dog ikke lig med dagbod. Som bygherre må du sikre dig, at betingelserne for dagbod er opfyldt.

I det følgende vil jeg give et overblik over 4 betingelser for dagbod for mellemfrister.

 1. Mellemfristen og dagboden skal fremgå klart af aftalen.

Der er tale om et klarhedskrav. Er klarhedskravet ikke opfyldt, er det dig som bygherre, der mærker konsekvenserne. Du må derfor sikre dig, at der ikke er tvivl om forståelsen af dagbodsudløsende frister og vilkår.

Hvad skal bygherre være opmærksom på?

 • Terminen skal angives tydeligt i hovedtidsplanen.
 • Dagbodens størrelse skal fremgå tydeligt af aftalen.
 • En usædvanlig og byrdefuld dagbodsklausul stiller større krav til dagbodsklausulens klarhed.
 1. Bygherren skal løbende registrere overskridelser af mellemfristen.

Manglende eller unøjagtige registreringer kan afskære muligheden for dagbod. Sørg derfor for at registrere overskridelser af mellemfristen!

Hvad skal bygherre være opmærksom på?

 • Bygherre skal løbende registrere overskridelse af mellemfristen.
 • Bygherre skal også registrere en evt. krævet og accepteret tidsfristforlængelse.
 1. Bygherren skal oplyse entreprenøren om, at han kræver

Når du er opmærksom på, at entreprenøren vil overskride mellemfristen, skal du oplyse entreprenøren om, at du ønsker dagbod.

Hvad skal bygherre være opmærksom på?

 • Entreprenøren skal gives besked i rimelig tid.
 • Det skal stå klart for entreprenøren, at du vil gøre dagbod gældende.
 • Datoen for, hvornår dagbogen begynder at løbe, skal også oplyses.
 1. Mellemfristen skal være afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.

Der kan altså ikke kræves dagbod for alle mellemfrister. Kun mellemfrister fastsat til at sikre fremdrift i byggeriet kan medføre dagbog.

En mellemfrist fastsat f.eks. af hensyn til naboer er altså næppe dagbodsudløsende.

Hvad skal bygherre være opmærksom på?

 • Mellemfristen skal vedrøre en aktivitet afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold.