HEISINGS KLUMME

Udbud med mængder og betydningen for ekstraarbejder

Hver anden uge skriver entrepriseretsadvokat Simon Heising klummer om entreprisens og byggejuraens mange spørgsmål og tvister. I denne uge har han fokus på udbud med mængder og betydningen for entreprenørens ekstraarbejder forbundet hermed.
People

Hvad skal parterne være opmærksomme på?

Udbud med mængder stiller for bygherren større krav til det indledende rådgivningsarbejde ved udførelsen af udbudsmaterialet, men kan hjælpe med at tilsikre en bedre tilbudsproces og minimere risikoen for store overraskelser, hvad angår tid og økonomi.

For entreprenøren hjælper mængdeangivelser til at gøre det klart, hvorvidt en ydelse er inkluderet i entreprisesummen eller udgør ekstraarbejder. Ved mængdeverificering påtager entreprenøren risikoen for mængdeangivelserne, hvorfor entreprenøren særligt bør være opmærksom på, at entreprenøren skal have tilstrækkelig tid og de tekniske kvalifikationer til at gennemføre denne opgave, samt at udbudsmaterialet faktisk er egnet til en mængdeverificering. Det er derfor vigtigt, at entreprenøren afsætter tilstrækkelige ressourcer til at verificere materialet i god tid, for ellers fanger bordet.

For bygherrens vedkommende er det vigtigt at der ikke spares på rådgivningsydelserne, så der til grundlag for opgaven er udarbejdet et godt materiale. Det vil også hjælpe bygherren til at få et bedre og mere korrekt billede og økonomi ift. den ønskede opgave.

Udbud med mængder

Ved IKT-bekendtgørelsen fra 2007 blev muligheden for bygherren til at udbyde hele eller dele af sit projekt med mængdeangivelser indført. Herved kan de tilbudsgivende entreprenører overlade sig til de i tilbudslisten oplyste mængdeangivelser, fremfor at hver enkelt tilbudsgiver selv skal udføre opmålingsarbejdet. Formålet herved har blandt andet været at øge kvaliteten af udbudsmaterialet, for at begrænse tilbudsgivers forbehold og risikotillæg.

Hvad er betydningen for ekstraarbejder?

Et detaljeret udbudsmateriale er med til at klarlægge for parterne, hvilke ydelser der skal være inkluderet i entreprenørens tilbud og hermed også hvilke ydelser, der ikke er inkluderet i tilbuddet.

Udbud med mængder indebærer for entreprenøren den fordel, at såfremt mængdeangivelserne viser sig at være for lave, er der tale om klare ekstraarbejder, idet entreprenøren ved tilbudsfasen har overladt sig til udbudsmaterialets mængdeangivelser.

Den mest nærliggende undtagelse hertil er den situation, hvor det burde have stået entreprenøren klart, at mængdeangivelsen var behæftet med fejl.

Hvad betyder mængdeverificering?

Ved udbud med mængder kan det være aftalt, at den vindende entreprenør skal foretage mængdeverificering. Herved har entreprenøren til opgave at gennemgå samtlige mængder og vurdere, hvorvidt der er opmålt korrekt.

Godkender entreprenøren ved mængdeverificering mængderne, overtager entreprenøren risikoen for, at mængderne faktisk er korrekt angivet, hvorved senere ekstrakrav grundet fejl i mængderne er afskåret. Finder entreprenøren derimod ved mængdeverificering, at mængderne er opmålt for lavt, vil det medføre ekstraarbejder.

Ved AB 18 blev det indført, at start- og sluttidspunktet for mængdeverificering skal fremgå af udbudsmaterialets hovedtidsplan, jf. § 4, stk. 4, litra G.