Circular Build Forum 2023

300 byggeri-fagfolk satte turbo på den cirkulære udvikling

Håndslag, debat, idéudveksling, vidensdeling og oplæg fra branchens frontrunnere. På den netop afsluttede kongres – Circular Build Forum – var hundredvis af fagfolk fra bredden af byggebranchens værdikæde med til at skubbe den cirkulære udvikling op i gear. Vi kan kun gøre det her sammen, lød det fra mange sider.
People

Stemningen var fra første færd høj, boblende af forventning og fuld af virketrang. De mange indledende hilserunder og samtaler i fællesarealerne vidnede om, at alle havde taget virketrangen og utålmodighed efter handling med i bagagen.

Kongressen Circular Build Forum lagde igen i år rum og ramme til en af byggebranchens vigtigste emner pt. – nemlig hvordan cirkulært byggeri gøres konkret og praksisnært, så vi kan komme op i fart og få den cirkulære tankegang og proces ind i hverdagen hos bredden af branchens værdikæde.

Hollandsk inspiration: Fra betonhøjhus til etplanshus

Super Circular Estate-projektet er et af Europas største pionérprojekter inden for cirkulært byggeri. Hele ni genanvendelses- og genbrugsteknologier er kortlagt og undersøgt. På Circular Build Forum fortalte hollandske Elma Durmisevic, founding Director i 4D Architects, om resultater og metoder fra projektet, som er blevet kaldt et af de mest frontløbende, eksperimenterende projekter om cirkulært byggeri i EU.

A1 04980 (1)

– En eksisterende 10-etagers bygning, der er bygget i 1960'erne, er blevet dekonstrueret, hvilket virkelig har udvidet og testet mulighederne for genbrug og genanvendelse af materialerne i praksis. Projektet har derved skubbet grænserne for, hvad der er muligt i cirkulært byggeri, siger Elma Durmisevic.

Hendes oplæg på Circular Build Forum fokuserede på de erfaringer, de hollandske arkitekter har gjort sig, hvilket kan bruges i hele Europa.

– Løsningerne og erfaringerne kan bringe os tættere på en nye generation af bygninger, der vil frigøre og udvide potentialet for cirkulær økonomi i byggeriet. Og derfor er jeg glad for at være med på Circular Build Forum og dele vores viden og erfaringer, fortæller hollandske Elma Durmisevic.

Vi skal gentænke hele vores tilgang til byggeri

Teknologisk Institut er stolte af at have været med til at starte Circular Build Forum sammen med DI Byggeri og Molio. Det giver mening at være med, fortæller direktør for Bygger og Anlæg på Teknologisk Institut, Mette Glavind.

Teknologisk Institut har meget med i bagagen om det cirkulære byggeri, blandt andet Videncenter for cikulær økonomi (VCØB), VCØB community og mange udviklingsprojekter i samarbejde med universiteter og videncentre og virksomheder i byggeriets værdikæde.

TI Mette Glavind2

– Erfaringer viser, at vi kun ved at samarbejde og vidensdeling kan blive i stand til at opnå visionen om at få et fleksibelt marked for cirkulær økonomi i hele byggeriets værdikæde, så vi kan få nedbragt mængden af byggeaffald og sikre en langt bedre udnyttelse af det affald, der fremkommer, siger hun.

Netop derfor er cirkularitet vigtigt for den bæredygtige udvikling i byggeriet, mener Mette Glavind.

– Cirkularitet i byggeriet kan være med til at sikre bæredygtighed i byggeriet. Det kan spare CO2, fordi mange nye byggematerialer er CO2 krævende at producere. Og også fordi genbrug og genanvendelse sparer ressourcer, og mange af vores ressourcer er knappe, og vi forbruger i dag for mange, mener hun.

Men cirkularitet skal være baseret på fakta, for at vi kan regne på bygningers udledning, som nu er blevet et krav i Bygningsreglementet. Og til det kræves, at der er data for de indgående materialer, forklarer Mette Glavind.

– Det gælder også, hvis det er genanvendte og genbrugte materialer. Og der er desværre stadig ikke data for mange af disse. Så vi opfordrer til at få udarbejdet EPD for genbrugte materialer.

Vi er stadig i den spæde begyndelse af cirkulært byggeri

Byggeriet er den industri, der udleder mest CO2, har det største ressourcetræk og generer mest affald. Så med den tilstand, som jorden, klimaet, biodiversiteten og verdensøkonomien er i, er vi nødt til at gentænke den måde, vi bygger på - og hvor vores byggematerialer kommer fra.

DSC06315.JPG
Gitte Haar (t.v.) agerede tovholder ved debat om udbredelse af cirkulær økonomi hos ledelsen i byggeriets værdikæde.

Sådan lyder det fra Gitte Haar, indehaver af Center for Cirkulær Økonomi, der har faciliterede en debat om forankring af cirkulær økonomi på ledelsesniveau i hele værdikæden på Circular Build Forum.

– Nøgleordene er kvalitet, genbrug og genanvendelse, og så skal priserne på byggevarer og affald op, så vi får incitamenterne til at genbruge og genanvende til at renovere og restaurerer frem for at bygge nyt, siger hun.

Hun mener, cirkulært byggeri stadig er i sin spæde start, og at der stadig er mange barrierer. Byggeriet har dog taget hul på emnet før mange andre brancher, og byggeriet bliver mødt af rigtig megen ny lovgivning de næste år, siger hun.

– Byggeriet skal op i omdrejninger, hvis vi skal imødekomme de nye krav, og i det hele taget have en forretningen, sådan som verdensøkonomien udvikler sig. Husk på, at vi her på jorden er løbet tør for ting, for udvinding af jomfruelige råstoffer har store konsekvenser for vores planet, ligesom de meget lange og uigennemsigtige værdikæder skaber meget ustabile økonomier. Hvis ikke byggeriet kommer i gang og får styr på sine påvirkninger og begynder at tænke nyt og ”gammelt”, så bliver vi disruptet fra helt ukendte aktører, som det skete i bilbranchen.

De største barrierer er de manglende kompetencer i at forstå, hvad bæredygtighed og cirkularitet er. Der er stadig rigtig mange aktører, som overhovedet ikke kender til denne dagsorden endnu. Dernæst er dette en ledelsesdagsorden, siger Gitte Haar:

– Det virker stadig, som om vi mest taler om de tekniske og praktiske barrierer, men hvis ikke ledelsen i virksomhederne forstår det her, så misser de den vigtigste strategiske dagsorden - og så får vi ikke etableret de nye samarbejder langs værdikæderne, der skal til for at få gang i omstillingen til cirkulær økonomi. Dernæst er der selvfølgelig en masse praktisk og tekniske barrierer som sporbarhed, mærkning, genbrug og genanvendelsessystemer, kortlægning, indholdsstoffer osv. Men de bliver først løst i stor skala, når der er et bredere og dybere fokus i virksomhedsledelserne og på det politiske niveau.

Molio leverer fortsat værktøjerne til omstillingen

Alle ved, at der er fart på den bæredygtige udvikling og omstilling i hele byggeriets værdikæde. Vi er godt hjulpet på vej af de første lovkrav til bygningers CO2-aftryk – og ikke mindst af en bred brancheforståelse for, at vi kan flytte mere, når vi arbejder sammen. Derfor er det dejligt at se så mange på Circular Build Forum i dag, sagde adm. direktør i Molio, Christina Hvid, da hun sammen med andre kræfter bag Circular Build Forum bød velkommen på kongressens første dag.

Interview Med Topchef Christina Hvid

– I Molio er vi på mange plan optagede af at bidrage til byggebranchens grønne omstilling i praksis. Vores nye strategi "Sammen om bæredygtig udvikling" tager netop tager udgangspunkt i at understøtte byggeriets værdikæde med viden, uddannelse, kompetenceopbygning og digitale løsninger. Og af samme årsag er vi også medstifter af Circular Build Forum og driver CBF-sekretariatet til daglig. Det gør vi, fordi vi ser en vigtig opgave i en cirkulær tilgang til byggeriet. Og så løfter vi opgaven sammen med stærke og dygtige kræfter fra hele bredden af byggeriets værdikæde, siger hun og tilføjer:

– Dét at deltage på Circular Build Forum er at udvise samfundsansvar og rettidig omhu for både klima, branchen og egen forretning. Omfanget af klodens udfordringer kender vi, og ressourceknaphed og voldsomme CO2-udledninger kalder på cirkulære løsninger og nye forretningsmodeller. Derfor er CBF vigtig. På CBF er fokus på, at vi alle skal bidrage, så vi kan supplere hinanden, dele viden, og ikke genopfinde den dybe tallerken men bruge og skalere de gode løsninger, vi finder frem til på tværs af værdikæden. Vi har alle et ansvar. Opgaven foran os er enorm – og vi kan kun klare den, når vi er sammen om opgaven.