Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

33 handlinger til byggebranchens grønne omstilling

I dag offentliggøres det samlede handlingskatalog fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Med 33 konkrete handlinger vil handletanken skubbe bygge- og anlægsbranchen i en grønnere retning. Ikke alene målt på CO2, men i lige så høj grad ved, at det er lykkedes at samle branchen på tværs og blevet enige om, at det ikke kun handler om at mindske udledningen af CO2, men også at passe på klodens ressourcer og biodiversitet.
People

Alle 33 handlingsforslag er både vidtrækkende og ambitiøse – men de er, ifølge styregruppens formand Jesper Kristian Jacobsen, inden for rækkevidde. Og så er de resultatet af et grundigt forarbejde, hvor branchefolk og eksperter har diskuteret, analyseret og prioriteret handlinger, som kan skubbe branchen i en grønnere retning,” forklarer han. 

Molio har deltaget aktivt i handletankens arbejde og har sammen med DI Byggeri, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og TEKNIQ Arbejdsgiverne været med til at etablere Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Se handletankens samlede handlingsrapport her

Læs handletankens resumé her

"Molio har været i spidsen for arbejdet inden for data og digitalisering, ligesom ConTech Lab har styret biodiversitetsarbejdet. Digitalisering, data og værktøjer er afgørende redskaber for en bæredygtig omstilling i byggeriet. Ydermere tror vi i Molio på, at vi skal skabe bæredygtig udvikling af byggebranchen i fællesskab, og det gælder både arbejdet med cirkulær økonomi, CO2 og ikke mindst biodiversitet, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Alle handletankens anbefalede initiativer og handlinger præsenteres for regeringen via Grønt Erhvervsforum som bygge- og anlægsbranchens fælles bidrag til at nå klima- og bæredygtighedsmålene – og mere til. For handlingerne går længere end de nuværende politiske anbefalinger på områderne.

”Jeg er rigtig glad for, at toppen af branchens virksomheder på tværs af værdikæden på denne måde har formået at samle sig og gå sammen om den vel nok vigtigste opgave af alle på nuværende tidspunkt. For det kræver noget - og nok meget - af os alle at bevæge os fremad i en mere bæredygtig retning som samlet bygge- og anlægsbranche", siger Christina Hvid.

På "ryggen af" Topleder Handletankens anbefaling

I 2022 tog Molio og ConTech Lab initiativ til at samle 17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde i Topleder Handletank, der havde til opgave at definere konkrete forslag til strategiske handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet.

I februar 2023 udkom 12 konkrete forslag og et af dem var at etablere Byggeriets Handletank for Bæredygtighed: En handletank af topledere, der repræsenterer byggeriets cirkulære værdikæde, og som kan tale med én uafhængig og stærk stemme om og for accelerering af en bæredygtig udvikling af byggeriet.

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed blev etableret i juni 2023 opfulgt af en to-dages bæredygtighedscamp i Molios konferencecenter, HUSET Middelfart over 150 deltagere.

Handletank Lancering1
Handletank CHV
Handletank Nynne
Handletank Grene
Handletank Ib
Handletank Thomas
Handeltank Katja