Nyhed

7 gode grunde til at bygge i træ

Bæredygtig arkitektur kan let transformeres, vedligeholdes, adskilles og genanvendes. Bæredygtig arkitektur er i høj grad et spørgsmål om materialevalg, og her er træ et oplagt valg. Her får du 7 argumenter for at bygge i træ.
People

Byggeriet står for cirka 40 procent af samfundets energiforbrug, 35 procent af materialeforbruget og 30 procent af affaldsproduktionen.

Derfor er det oplagt at fokusere på byggeriet i bestræbelserne for at mindske energiforbruget, sikre klimaet og indfri ambitionerne om et CO2-neutralt samfund. Både hvad angår materialeanvendelsen, men også i forhold til mulighederne for reel genanvendelse og cirkulær økonomi.

Massivtræ som bæredygtigt byggemateriale

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, idet bygninger i træ let kan transformeres, er vedligeholdsvenlige, nemme at adskille og genanvendelige.

Dette, kombineret med, at byggebranchen står over for en revolution på grund af stigende muligheder for CNC-skæring, robotteknologi og digital 3D-produktion, udvider mulighederne for træ som det foretrukne byggemateriale til fremtidens masseproducerede boliger.

Der er mange fordele ved at bygge i træ. Her giver Sangberg Architects 7 af dem:

 1. Hurtige byggetider

  Det tager en til to uger at montere et råhus på 6 etager, hvorimod det tager ca. 12 uger at opføre et råhus i beton. Det sparer både tid og penge.
   
 2. Større præcision og uafhængighed af vejrmæssige forhold

  Fabriksfremstilling af træ-elementer sikrer, at tolerancer er i millimeter i stedet for centimeter. Derudover er det muligt at optimere produktionen, da den bliver uafhængig af vejrmæssige forhold.
   
 3. Simple konstruktionsteknikker

  Principielt bliver træ-elementer hovedsageligt samlet med skruer, hvilket sikrer en let og enkel produktionsproces og gør dem lette af adskille. 
   
 4. Bæredygtig ressource og cirkulær økonomi

  Træ er en bæredygtig og vedvarende ressource, der nemt kan afmonteres og genanvendes. Derudover afgiver træbyggerier blot 1/3 CO2 udslip ved produktionen i forhold til beton-byggeri. 
   
 5. Bedre indeklima

  Træ giver et godt indeklima, hvilket øger beboernes og brugernes velbefindende.
   
 6. Øget fleksibilitet

  Træbyggerier kan nemt udvides, reduceres og transformeres til andre brugssituationer. Det kan gøres med let maskineri.
   
 7. Mindre CO2-udslip takket være mindre transport

  Træbyggeri medfører en reduktion i transportbehovet af byggematerialer og de dermed forbundne kulstofemissioner, da en lastbil kan levere op til 10 CLT-elementer i modsætning til typisk kun to betonelementer i én last.

Kilde: Sangberg Architects

Vil du have meget mere praktisk og konkret viden om træ som konstruktions- og byggemateriale i etagebygninger?

Så tag med på Molios konference TRÆdagen 2019