Circular Build Forum 2022

A billion years of brilliant solutions

Hvad laver en biolog i et design-team af arkitekter? Hvis du deltog på Circular Build Forum og du hørte keynote Michael Pawlyn, ja, så er du ikke i tvivl. Michael Pawlyn tryllebandt deltagerne med et oplæg om biomimetik og bæredygtigt design og tog os med ned i de mindste biologiske bygningsdele og helt op i helikopteren.
People

Michael Pawlyn er kendt for at være en af ildsjælene indenfor bæredygtig arkitektur. Hans designløsninger henter inspiration i naturen og i de levende organismer, der igennem millioner af år, har tilpasset sig og forædlet den måde, de overlever og regenererer. Derfor fungerer de optimalt - både når det gælder form og funktion. Ved at efterligne disse optimale løsninger fra dyr og planter kan vi opnå de sammen bæredygtige egenskaber og ressourcemæssige fordele, når vi designer byggeri – og ikke nok med det. Vi kan designe bygninger, som bidrager positivt til økosystemet og diversiteten.

Fænomenet kaldes biomimetik. Efterligningen af naturens modeller, systemer og materialer med det formål at løse komplekse menneskelige problemer. Gennem millioner af år har levende organismer udviklet veltilpassede strukturer og egenskaber, som i det omfang de lader sig efterligne kan danne grundlag for optimale designløsninger. Ved at efterligne naturens egne komponenter, strukturer og processer kan vi således bygge langt mindre ressource- og CO2-krævende og langt mere modstands- og bæredygtigt.

Grønne blade og snegle

En af de mange organismer, som Michael Pawlyn er fascineret af, er Abalonen. En lille snegleart hvis skal er dannet af tynde flager, der tilsammen udgør en konstruktion, som er dobbelt så stærk som den hårdeste menneskeskabte keramik. Den viden kan bruges til at optimere strukturer og konstruktioner i byggeriet og samtidig anvende langt færre materialer. Også større industrielle anlæg kan designes som ”ecological systems”. Ud fra en simulering af et blads effektive ”rørføring” kan et specifikt rensningsanlæg fx spare over 50 % af rørføringen. Læren er, at hvis du undersøger, hvordan naturen ville løse et givent problem, så har du et godt grundlag for en designløsning, der er optimal – ”A billion years of brilliant solutions”, som Michael Pawlyn siger.

Architects Declare skal skabe forandring

Men vi mangler noget. Vi mangler den brede systemiske og strukturelle forankring. Det er baggrunden for bevægelsen Architects Declare, som Michael Pawlyn er en af initiativtagerne bag og som på få år er vokset til over 7.000 virksomheder verden over. Her deler man bl.a. viden og udveksler erfaringer indenfor bæredygtig arkitektur, men man bekender sig også til 11 konkrete principper og man arbejder for at påvirke det politiske niveau. Architects Declare bakkes op af en række arkitektvirksomheder i Danmark.

Du kan læse mere og tilmelde dig Architects Declare Danmark her