Alle nyheder

A113-høringsworkshops var velbesøgte – høringsperioden fortsætter

Fra den 10. til 13. december deltog mere end 60 fagpersoner fra fagområdet betonkonstruktioner i de tre høringsworkshops, Molio har afholdt i København, Aarhus og Middelfart.
People

Rådgivere, entreprenører og leverandører deltog engageret i præsentation og diskussion af udkastet til revideret A113 for ”Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering, fremstilling og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”. Der er tale om 4. revision siden den oprindelige udgivelse.

Den nye revision tager bl.a. højde for ændringerne i aftalesystemet 2018 og i BR18, samt samler op på de tidligere års erfaringer vedr. anvendelsen af A113 i praksis.

Der kan stadig afgives høringskommentarer frem til den 20. december ved anvendelse af skabelon for høringskommentarer.

A113