Nyt værktøj vil mindske tvister, forbedre økonomien og højne projektkvaliteten

Tekniske installationer på større byggerier har været omdrejningspunkt for fordyrende og tidskrævende tvister i hele værdikæden. Det vil det kommende værktøj A115 Tekniske installationer tage hånd om med bedre samarbejdsklima, økonomi og projektkvalitet som resultat, lyder det fra Flemming Holst, projektleder i Rambøll.
People

Både omfanget og kompleksiteten af tekniske installationer i byggeriet er steget meget de seneste årtier og indeholder mange forskellige og nye teknologier samt et stigende antal aktører. For flere af de tekniske installationsfag er det således normalt at projekteringsydelserne fordeles mellem flere aktører. Det har ofte afstedkommet ansvarsmæssige, økonomiske og tidsmæssige udfordringer for de involverede aktører.

Det vil nu blive adresseret i det kommende værktøj fra Molio, A115 Tekniske Installationer, der har mødt stor efterspørgsel og bred opbakning fra branchen blandt både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører.

”Tekniske installationer har historisk været genstand for mange tvister og uenigheder på større byggeprojekter, fordi grænsefladerne ikke har været afklaret fra starten af. Det har jeg en forventning om, at A115 kan bidrage til at mindske, så vi både vil se bedre projekter og bedre økonomi fremadrettet,” siger Flemming Holst, projektleder i Rambøll, der er en del af projektgruppen og holder oplæg om det nye værktøj på Molio konferencen d. 12. oktober.

Mængden og kompleksiteten af tekniske installationer på større byggerier er vokset og ventes fortsat at vokse. Da mængden af både krav og ønsker til automatisering af indeklima, ventilation, belysning samt løbende monitorering af bygningers energieffektivitet er steget.

”Det er et område, som kun bliver mere kompliceret og omfattende med tiden. Installationer fylder også fysisk mere i bygningerne. Derfor vil mængden af grænseflader indenfor tekniske installationer også vokse i takt med det,” siger Flemming Holst.

Sikrer afklaring af kontraktforhold

Ifølge Flemming Holst har det ofte førhen været ”lidt for meget op til egen fortolkning”, hvilke elementer der skal projekteres af rådgiver, og hvilke dele entreprenør eller leverandør selv skal stå for.

”Det er meget uhensigtsmæssigt i en konkurrencesituation, hvor alle der byder ind på en opgave gerne vil give den skarpest mulige pris for at få opgaven,” siger han og afslutter:

”Og det vil vi ændre med A115, så der er større sikkerhed for, at alle der byder ind på en opgave, gør det med udgangspunkt i samme vilkår og kontraktgrundlag.”

Det nye værktøj ventes at være klar i oktober 2023. Den filantropiske forening Realdania, Artelia, COWI, Niras, Rambøll Fonden og Molio har bidraget med økonomisk støtte til projektet. Hertil har adskillige branchevirksomheder deltaget i udviklingen og udarbejdelsen af A115, hvortil de har deltaget med afsæt i egenfinansiering.

Molio Konferencen 2023