Bæredygtighed

A323 hjælper bygherre med at stille krav om LCA i udbud

Selvom byggebranchens bæredygtige udvikling er godt i gang, har behovet for konkret handling samt nye værktøjer og løsninger langt fra nået sit mæthedspunkt. Molios nyeste bidrag hertil er værktøjet A323 LCA-kravstillelse, der hjælper bygherre med at stille krav om LCA i udbud – og dét batter både i branchens hverdag og understøtter de nye anbefalinger fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

Byggebranchen er godt på vej mod at blive mere bæredygtig. Der dog stadig et stykke vej at gå. Alle led i byggeriets værdikæde er nødt til at agere anderledes i hverdagen - og det kræver konkrete værktøjer, der kan bistå og hjælpe i en ellers kompleks proces.

Molio har derfor tilføjet et nyt, vigtigt værktøj til den digitale værktøjskasse, nemlig A323 LCA-kravstillelse, der hjælper bygherre med at stille krav til byggeprojektets LCA i udbudsprocessen.

People

I A323 LCA-kravstillelse er der konkrete eksempler på, hvordan en bygherre kan indarbejde LCA i sin kravstillelse og som parameter i sin vurdering af de indkomne tilbud, f.eks. gennem tildelingskriterier. Derfor er A323 LCA-kravstillelse et godt eksempel på, hvordan den bæredygtige udvikling kan understøttes af konkrete, digitale værktøjer, der fungerer på tværs af branchens værdikæde, siger udviklingschef i Molio, Bjarke Fjeldsted.

”I Molio arbejder vi fokuseret på at udvikle konkrete værktøjer, der kan understøtte den bæredygtige udvikling. Vi ønsker os en digitalt funderet, bæredygtig byggebranche, hvor vi alle taler samme sprog, dvs. at både afsender og modtager af krav om dataudveksling er fuldstændig på linje med, hvad der tales om”, lyder det.

33 konkrete handlinger

Bjarke Fjeldsted har for nylig ageret tovholder for ’arbejdsgruppen for digitalisering’ i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed. Her har virksomheder og organisationer på tværs af byggeriets værdikæde arbejdet sammen om at konkretisere 33 handlinger, der kan øge byggebranchens grønne omstilling.

De 33 forslag til handlinger fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er netop blevet offentliggjort i en rapport, som konkretiserer den bæredygtige vej, som byggebranchen foreslås at følge for at komme – om ikke i mål – så et mere bæredygtigt sted hen i forhold til CO2-udledning, cirkularitet og biodiversitet.

”Byggeriets Handletanks fjerde anbefaling drejer sig f.eks. om, at bæredygtighed skal fylde mere i offentlige indkøb – og at offentlige bygherrer skal bruge LCA som afgørende konkurrenceparameter i sine udbud. Det går godt i spænd med de muligheder, vores værktøj A323 LCA-kravstillelse giver. I min optik er det den form for ’gå i takt’, der vil batte noget for byggeriet nu og på sigt”, siger Bjarke Fjeldsted.

Fælles, digitalt sprog

Også Handletankens tiende anbefaling – om et fælles sprog og en fælles struktur for bygge- og anlægsdata – arbejder Molio på at understøtte med det kommende værktøj A324 LCA-kravopfyldelse. Det vil vejlede i, hvad det konkret er for en leverance af data, der skal leveres, når en bygherre benytter LCA som et konkurrenceparameter.

”Med andre ord vil vi sikre en fælles referenceramme for data, som anvendes i LCA, og A324 LCA-kravopfyldelse bliver derfor en del af vores IKT-værktøjer”, forklarer Bjarke Fjeldsted og tilføjer:

”Parallelt med dette har branchen behov for fælles begreber og betydning, hvilket vi har samlet i LeksiCON - byggeriets digitale dataordbog for processer, bygningsdele og deres egenskaber, så vi kan udveksle entydige data og informationer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser”.

• Læs mere om handlingsanvisningerne fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed
• Læs mere om A323 LCA-kravstillelse
• Læs mere om LeksiCON – byggeriets digitale dataordbog