AEC Hackaton @BLOXHUB 2021

Højt niveau på weekendens hacks

Weekendens AEC Hackathon @ BLOXHUB 2021 var en inspirerende og intens begivenhed i ”nørdernes” og bæredygtighedens tegn. Tilbage står en masse stof til eftertanke og en række nye tekniske løsninger på konkrete challenges. Digitaliseringschef i Molio, Ole Berard, deltog i dommerpanelet og efter hans vurdering var niveauet højt. Vinderteamet fandt en ny måde at anvende Molio Prisdata til beregning af økonomien i forbindelse med genanvendelse af byggematerialer.

Det er tredje år i træk, at Ole Berard deltager i AEC Hackathon – denne gang som dommer. De løsninger, der blev præsenteret i år, havde efter hans vurdering et utrolig højt niveau og langt de fleste søgte nye veje til mere grønne eller bæredygtige løsninger:

People

- Det var helt tydeligt, at løsninger der vedrører bæredygtighed og ”et grønnere liv”, fyldte mest i landskabet. Endnu engang er jeg dybt fascineret af, hvor langt man kan komme på en enkelt, intens og super-nørdet weekend. Der ligger nu en række såkaldte ”proof of concepts” – altså løsninger, som er teknisk mulige, og som nu i princippet kan efterbearbejdes og udvikles videre på, siger Ole Berard.

Se alle final pitches her (YouTube) 

Flere "takes" på genanvendelse 

Molio bidrog bl.a. med at stille en datafil til rådighed med data om byggeriets priser. Priser, som man i branchen bruger til overslagskalkulationer og beregning af tilbud. 

To teams valgte at gå videre med Molios datafil:

- Det ene team, som var bestående af Cowi og Ajour brugte prisdata til at understøtte LCA-beregninger baseret på en algoritme, der kan matche anvendte begreber fra forskellige datakilder og på den måde sikre et mere entydigt resultat af analysen. Det lyder meget nemmere, end det er.

- Det andet team, som var en bestående af Schmidt Hammer Lassen Architects, HD Lab, Velux og Henning Larsen brugte bl.a. prisdata til at udvikle materialebank med det formål at kunne genanvende materialer og bygningsdele med økonomisk og CO2-mæssig gevinst. Regnestykket er baseret på et digitalt match af bygningsdelene fra nedrivningsklare bygninger til en model af den nye, med alle de data og informationer, som dette match kræver – herunder materiale-, produkt- og timepriser. Der blev stillet to konkrete usercases op. I den ene lykkedes det at genanvende stålsøjler fra en konkret bygning i den gamle TV-by i Søborg til BLOX med økonomisk og CO2-mæssig besparelse. Den anden usercase repræsenterede et ”omvendt” take på genanvendelighed – nemlig at bygge nyt, der er baseret på at få brugt de materialer, vi har til rådighed i ”banken” og som vi kan genbruge. Hvad kan vi bygge med de gamle stålsøjler fra DR-byen? Begge scenarier er spændende og aktuelle og bidrager til vores diskussion om cirkularitet, også selvom der er et stykke vej fra usercases til en praktisk, anvendelig materialebank, siger Ole Berard.

Meget udvikling på kort tid 

- Både personligt og fagligt har jeg fået en masse ud af at deltage på AEC Hackathon 2021 og jeg sidder tilbage med nye perspektiver på, hvordan vi kan udbrede anvendelsen af Molio Prisdata. Jeg sidder også tilbage med en fornyet tro på, at der kan ske meget udvikling på meget kort tid, hvis man sætter de rigtige personer sammen og giver plads til, at ”nørderne” kan tænke ud af boksen, siger Ole Berard.

FAKTA

Molio var en af de primære parterne på AEC Hackathon 2021 @BLOX
Molio bidrog med challenges og med at stille prisdata til rådighed.
Molios digitaliseringschef Ole Berard var dommer i dommerpanelet
Molios projektchef, Mikkel Nygaard Rønne deltog som mentor.
Weekenden blev afholdt 29.-31. oktober 2021 i BLOXHUB.

Næste år afholdes AEC Hackathon den 28. - 30 oktober 2022.