BR18

Ændringer i BR18 og to bekendtgørelser om certificeringsordninger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt ændringer i bygningsreglement 2018 (BR18) samt i to certificerings-bekendtgørelser. Ændringerne træder i kraft den 5. juli 2019.
People

Ændringerne i BR18 medfører konsekvenser for både certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet og for certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Når ændringerne sker samtidig, er det således for at sikre, at der er overensstemmelse mellem reglerne i BR18 og i de to certificerings-bekendtgørelser. Dette gælder særligt bestemmelserne om transportable konstruktioner, herunder hvornår der må overnattes på byggepladser.

Derudover forpligtes certificeringsorganerne på brand- og konstruktionsområdet til at orientere kommunalbestyrelsen, hvis der er væsentlige fejl i byggeriet eller hvis en certificeret brandrådgiver eller statiker mister sin certificering.

Af ændringer i bygningsreglementet kan særligt nævnes:

  • Muligheden for at udføre vedligeholdelsesarbejder som har betydning for energiforbruget i bestående byggeri uden byggetilladelse genindføres
  • Den statiske dokumentation for konstruktionsklasse 2-4 udvides
  • Der Indføres regler for kontrol af udførelsen i overensstemmelse med DS/EN 1990 med tilhørende DS/1990 DK NA samt SBI Anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner
  • Der sker en række andre præciseringer og rettelser i hele reglementet.

Læs den fulde bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 her