Molios bestyrelse

Alle vinder ved fælles værktøjer og standarder

Brancheværktøjer, der udvikles i fællesskab, fordrer et bedre samarbejde på tværs af værdikæden – til gengæld vil det øge den kollektive produktivitet og styrke en fair konkurrence, mener Morten Alsdorf, Senior Director i Digital Transformation i COWI og bestyrelsesmedlem i Molio. LCAcollect er et godt eksempel på, at fremtiden skal være fælles for at være fair.

”Den digitale udvikling går hånd i hånd med den bæredygtige udvikling – og dem kan ingen virksomheder drive alene. Det er derfor afgørende, at vi arbejder på tværs af værdikæden og deler data, bruger samme standarder og hæver den kollektive, bæredygtige barre”.

Sådan lyder det fra Morten Alsdorf, Senior Director Digital Transformation i COWI og bestyrelsesmedlem i Molio -og derfor har han involveret sig i både bestyrelsesarbejdet i Molio - og udviklingen og udbredelsen af værktøjet LCAcollect.

People

”Med LCAcollect arbejder vi alle efter samme standarder og ud fra samme data – og det giver god mening for hele branchen. Ingen kan udvikle for egen vindings skyld og lykkes godt med det, for vi er alle afhængige af, at fællesskabet i branchen rykker med frem. LCAcollect har jeg selv bidraget til fra min stol, og det er den rigtige vej at gå, mener jeg. Det kommer til at bryde med måden, vi tidligere har udviklet værktøjer på”, vurderer Morten Alsdorf.

Missionen med LCAcollect har været at skabe nogle fælles branchestandarder, der kan samle data, hvilket kan gøre alle bedre til at agere klogere og mere bæredygtig på tværs af branchen. Og det er meget vigtigt, mener Morten Alsdorf.

”Det er vigtigt, at vi tilgår den sammen viden og de samme værktøjer, for først når alle er med, kan vi kollektivt komme op i gear og skala”, siger han.

Intet A- eller B-hold

Når vi går fra manuel processer til digitale, vil vi kunne spare næsten 70% af vores tid ved at bruge fælles, digitale værktøjer, vurderer Morten Aldorf. Men det kræver, at alle er med, så alle er lige i at kunne konkurrere om at bygge bæredygtigt, for ellers vil branchen blive skævvredet, siger han.

”Som bygherre skal man fair kunne sammenligne de tilbud, man indhenter, så overblik over LCA og CO2-udledning osv. er fuldstændig gennemsigtigt – dét vil rykke efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri – og dét vil flytte udviklingen massivt”, vurderer han.

At kunne lykkes med det, kræver det en neutral aktør som Molio til at samle både store og mindre aktører i byggebranchen, mener han.

”Det er afgørende, at det ikke kun er de store spillere, der rykker på det her, for det ville måske skabe et A og et B-hold, og det har vi ikke brug for. Vi har brug for en fælles front for at flytte denne udvikling – og der er Molio som neutralt samlingssted afgørende. Efterfølgende skal nogen jo drifte de fælles værktøjer og der er Molio også oplagt – sammen med øvrige aktører i branchen”.

Hvor langt er vi?

I Cowi er det netop meldt ud fra ledelsen, at medarbejderne skal være mere bevidste om, hvordan der flyves i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser – og at virksomheden ikke længere takker ja til projekter, der handler om fossile brændsler. På spørgsmålet om, hvor langt byggebranchen egentlig er kommet med den bæredygtige omstilling, svarer Morten Alsdorff:

”Helt ærligt, så var bæredygtighed ikke særlig sexet at snakke om for 4-5 år siden. Det var mega fluffy, og det var noget vi talte om i perifere vendinger. I dag taler vi konkret om det. I dag kan vi sætte tal på og handling bag, og derfor er vi kommet langt, selvom vi i det store bilede har meget at gøre endnu”.

I dag er vi klar til at træffe langt modigere valg som virksomhed, mener han.

”Virksomhederne er i dag modne og klar til at træffe modige valg – og agere på en udvikling på måder, vi tidlgiere fandt kontroversielle. I dag ved vi alle, at forholder din virksomhed sig ikke aktivt til bæredygtighed, så er den der sikkert ikke om nogle år. Troværdighed og klima-bundlinje er nogle af de parametre, alle bør have i spil allerede nu”.

Læs Molios strategi "Sammen om bæredygtig udvikling"