Ny uddannelse klæder branchen på til bæredygtig bygningsrenovering

Molio har opstart på ny uddannelse til november. Uddannelsen henvender sig til en bred målgruppe af byggefaglige, som klædes på til at sætte og holde den bæredygtige linje for de mange renoveringer byggebranchen skal håndtere i de kommende år.

For at være på forkant med udviklingen i byggeriet lancerer Molio en ny uddannelse i bæredygtig bygningsrenovering. Renovering ventes at komme til at fylde gradvist mere og mere i byggeriet de kommende år, i takt med at tiltagende CO2-krav for nybyggeri indfases i bygningsreglementet, og der fra EU sættes krav til energiniveau for eksisterende bygninger.

People

Foto: Johan Kure-Biegel, uddannelsesleder.

Renovering af en eksisterende bygning kan være en langt mere bæredygtig løsning end at bygge nyt, da det reducerer behovet for at udvinde nye materialer, er den nemmeste vej til mere direkte genbrug, og dermed mindsker den samlede miljøpåvirkning.

”Det er oplagt at komme tidligt på banen med paradigmer for, hvordan vi skal tackle bygningsdirektivets omfattende krav. Det er ikke nok at fokusere ensidigt på energimærkning, da renovering samtidig berører sociale og miljømæssige aspekter. En totaløkonomisk indsats vil også altid være mest fordelagtigt for værditilførslen på lang sigt,” siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingsleder i Molio med ansvar for kurser og uddannelser inden for bæredygtighed.

Uddannelsen er bundet sammen af en overliggende helhedstilgang til bæredygtig bygningsrenovering, hvor bæredygtighedsindsatser vurderes ud fra et totalværdimæssigt perspektiv.

”En af grundstenene i et mere bæredygtigt byggeri er, at vi sikrer, at de bygninger, vi allerede har, er brugbare og attraktive i så mange år som muligt. Det gør vi ved at tage kloge valg, som tager højde for de mange områder med overlap i en renovering, fx energi- og materialeforbrug, indeklima, byggestil og økonomi,” siger Johan Kure-Biegel, arkitekt, bæredygtighedsrådgiver og ikke mindst uddannelsesleder for Bæredygtig Bygningsrenovering.

Snarlig lovgivning fra EU

Der er aktuelt et revideret EU-direktiv på vej om renovering og energioptimering af bygningsmassen. Det nye direktiv lægger op til, at alle beboelsesejendomme som minimum skal energirenoveres til energiklasse E i 2030 og til energiklasse D i 2033. For offentlige bygninger og erhverv ligger skæringsdatoerne 3 år tidligere.

”Der er et temmelig langsigtet perspektiv i uddannelsen, da der er og bliver et stort behov for at opgradere den eksisterende bygningsmasse energimæssigt og udnytte den store ressourcebank vores bygningsmasse udgør. Det her er en disciplin vi skal blive rigtig gode til,” siger Johan Kure-Biegel.

På EU-plan vurderes det, at 75 pct. af bygningsmassen i dag ikke er energieffektiv, mens det samtidig estimeres, at 75-85 pct. af den fortsat vil være i brug i 2050.

”Kernen i det hele er, hvordan vi bedst passer på bygningernes kvaliteter. Samtidig med at vi tilfører dem ny værdi. Bæredygtig bygningsrenovering skal sikre indfrielse af miljø- og energistrategier, hvor både krav til klima, komfort, optimeret bygningsdrift og totaløkonomi er i fokus,” siger Johan Kure-Biegel.

Om uddannelsen

Bæredygtig Bygningsrenovering begynder de første forløb i november 2023, der består af seks workshopdage og seks webinarer.

Uddannelsen er bygget op om seks tematiserede workshopdage, der starter med det brede perspektiv, som giver et overblik over tilgangen, problemstillingerne, rammerne og den strategiske tilgang til renovering. Derefter følger fire temadage, der fokuserer på henholdsvis teknisk, social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse.

Uddannelsen giver indblik i de mange elementer af en renovering fra forretningsmodellen til brugeroplevelsen og fra det globale klimaperspektiv til byggeteknik, der ikke gør skade på konstruktion, indeklima og arkitektoniske værdier.

Du finder uddannelsen her