Bæredygtighed og digitalisering af byggebranchen er to sider af samme sag

Øget digitalisering, samarbejde og åbne, internationale standarder er nogle af de mest effektive værktøjer, når det gælder fremtidens bæredygtige byggeri, mener Christina Hvid, adm. direktør i Molio.
People

En gennemgribende digitalisering af byggebranchen er en forudsætning for fremtidens bæredygtige byggeri. Og digitalisering kræver ikke mindst åbne, internationale standarder og meget mere samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

Sådan lyder ordene fra Christina Hvid, der er adm. direktør i Molio - Byggeriets Videnscenter.

Hun peger på, at den danske byggebranche lige nu har en enestående mulighed for at blive et globalt eksempel på, hvordan man kan tage ansvar og imødekomme nationale, politiske mål for en bæredygtig fremtid:

– Den bæredygtige omstilling i dansk byggeri begynder helt grundlæggende ved, at man digitalt dokumenterer byggeriets processer og forbrug. For at opnå det, skal vi arbejde meget mere sammen på tværs af værdikæden og mellem byggeriets parter.

Data effektiviserer den bæredygtige proces

Arkitekt og partner i 3XN arkitekter, Kasper Guldager Jensen, som er internationalt anerkendt for sit arbejde med cirkulært byggeri, 'cradle to cradle' og grønne forretningsmodeller – og som i øvrigt er oplægsholder på Molios konference Arkitektur og byggeskik – gør sig til talsmand for, at en fysisk bygning i fremtiden bør være en såkaldt ”digitalt forankret materialebank”. 

Dermed mener han, at alle bygningens materialer, og disses karakteristika, skal registreres digitalt, så man via en slags ”byggemateriale-Google” kan dokumentere byggeriets bæredygtighed, og desuden medtænke materialerne i fremtidige byggeprojekter.

Fremtidens bæredygtige byggeri og digitalisering af byggebranchen er to sider af samme sag.

Christina Hvid, adm. direktør, Molio

I Molio er man enig i den overordnede vision:

– Af samme grund arbejder vi intensivt på at definere egenskaber, så det bliver muligt at søge efter specifikke data på tværs af materialer og systemer. Skal brugen af data virkelig rykke branchen, skal den jo være søgbar og ens tagget, så fx ”varmeledningsevne” tildeles nøjagtig den samme kode alle steder, hvor den forekommer, siger Christina Hvid og fortsætter:

– Når vi på et oplyst og databaseret grundlag kan træffe de bedste beslutninger i byggeriet, vil det i den grad effektivisere vores byer og bygninger. Derfor ser vi i Molio fremtidens bæredygtige byggeri og en gennemgribende digitalisering af byggebranchen, som to sider af samme sag.

Fremme af global vidensdeling

Men koder og tags er blot en del af det, der skal til, for at realisere visionen om et bæredygtigt byggeri. Fælles og åbne standarder er et andet – og mindst lige så vigtigt område.

Af samme grund har Molio gennem flere år taget aktivt del i det internationale buildingSMART-samarbejde, der sigter mod at udvikle og fremme åbne, internationale standarder i byggeriet.

Og den 1. januar i år etablerede Molio et dansk chapter af buildingSMART International: buildingSMART Danmark.

Når vi på et databaseret grundlag kan træffe de bedste beslutninger i byggeriet, vil det effektivisere vores byer og bygninger.

Christina Hvid, adm. direktør, Molio

buildingSMART Danmark arbejder bl.a. med at højne digitaliseringskompetencerne i branchen og øge modenheden i BIM-samarbejdet, så der bl.a. kan skabes en digital tvilling af et byggeri, inden det bygges rent fysisk. Derved vil antallet af fejl i stor udstrækning kunne reduceres.

– Ambitionen er at skabe nye aktiviteter, mere vidensdeling og flere udviklingsprojekter, der kommer den samlede byggebranche til gavn. Konkret vil vi gøre det let at implementere åbne, internationale standarder (openBIM, red.) som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse, siger Christina Hvid, og fortsætter:

– Ved at gøre det, kan der skabes bedre samarbejdsvilkår også på tværs af landegrænser, så de danske virksomheder står stærkere i den internationale konkurrence.

Fuld fart frem

Spørger man Christina Hvid, kan det ikke gå for stærkt med at få et mere effektivt og frem for alt digitaliseret samarbejde i byggeriet:

– Molios seneste digitale barometer fra 2018* viser, at 97 procent af virksomhederne i byggebranchen mener, de vil have et stort udbytte af yderligere digitalisering. Og 59 procent mener, at det vil have en gavnlig indflydelse på den kvalitet, de leverer. Det er den ene side af sagen, siger hun og fortsætter:

– Den anden side er, at byggebranchen står for en stor del af den menneskeskabte CO2-udledning – og derfor er et oplagt fokusområde. Og i den forbindelse vil en øget digitalisering som sagt være et meget effektivt værktøj til at løse nogle af de klimaudfordringer, vi står overfor, lyder det fra Christina Hvid.

(* Molio er i øjeblikket i gang med at undersøge branchens digitale ståsted med endnu et Digitalt Barometer. Resultaterne vil blive præsenteret i løbet af foråret 2020.)