Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer

Bæredygtigt byggeri handler også om et sundt arbejdsmiljø og ressourceoptimerende processer

Arbejdsmiljøkoordinatoren er central i fremtidens bæredygtige byggebranche, for det er dennes kompetencer til at koordinere byggeprojektets processer mellem både mennesker, faggrupper, på pladsen og i det generelle flow, hvilket får både LCA-beregning og tidsplan til at holde. Langt over 1.200 kursister har siden 2004 været med, når erfarne kræfter på Molios Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer kombinerer teori og praksis og klæder deltagerne på til at kunne varetage denne centrale funktion.

Arbejdsmiljøkoordinator-funktionen handler om at forebygge skader på mennesker og om smidige processer, om at overholde lovgivningen og få det hele til at virke ude i virkeligheden, så alle byggeprojektets faktorer går op i en højere enhed fra første projekteringsgreb til endt byggeproces. Derfor er det vigtigt, at vedkommende, der skal koordinere disse projekter og få processen og projektet til at glide glat, er uddannet og fagligt klædt på til at kunne varetage denne vigtige funktion.

Molio har udbudt Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer siden 2004, og langt over 1.200 kursister har været med, når den erfarne underviser kombinerer teori og praksis og klæder deltagerne på til at kunne varetage denne centrale funktion. Og netop det virkelighedsnære er vigtigt for Henrik Eggersen, kursusleder og direktør i EGGERSEN Miljø & Sikkerhed ApS.

”På denne uddannelse lærer deltagerne virkelig at forstå, hvad lovgivningen betyder ude i virkeligheden. Så i stedet for at vi kun forholder os til, hvad paragraffen er – lærer vi også, hvad den vil betyde i praksis, hvilket vi afprøver konkret via cases og ved fx tegne en byggepladsplan og indrette den og lave et overblik over arbejdsområder og materialepladser osv.”, siger Henrik Eggersen.

People

Arbejdsmiljøkoordinering er bæredygtigt
At et byggeprojekt kører glat og har effektive processer i både projekteringsfasen og på byggepladsen kan lyde som en selvfølgelighed, men det er det langt fra. I en tid, hvor en langt mere bæredygtig byggebranche står øverst på klimaets ønskeliste og branchens to-do-liste, er arbejdsmiljøkoordinatorerne en faggruppe, som er værd at huske at spille stærke.

”I et højere perspektiv handler bæredygtighed i byggeriet jo om at bruge vores menneskelige og materielle ressourcer godt og klogt. Et byggeprojekt, hvor mennesker har det godt og arbejder sikkert og effektivt, hvor materialer bruges og ikke spildes – og hvor tidsplanen overholdes – ja, det er alt andet lige et mere bæredygtigt byggeri end et, hvor alt går galt”, siger Henrik Eggersen og tilføjer:

”Når vi gør os den umage at regne byggeriets LCA ud ved projektering, så bør vi også gøre os den umage at få LCA-beregningen til at holde i virkeligheden – og dér er arbejdsmiljøkoordinatorerne centrale”.

Byggepladsen har et kæmpe potentiale
Et af de fysiske steder, der har et enormt potentiale for en bæredygtig udvikling, er byggepladserne. 40% af energiforbruget i Danmark kommer fra bygninger, 35% af affaldet kommer fra bygge- og anlægsbranchen, 20% af CO2 udledningen kommer fra bygninger, mens 10% stammer fra bygge- og anlægsprocesser.

Ressourceforbruget under opførelsen af et byggeri står med andre ord for en stor del af bygningens samlede klimapåvirkning. Derfor kan vi ikke nøjes med at drifte bygninger klimavenligt, vi skal også have minimeret det forbrug af ressourcer, som foregår i byggefasen, siger Henrik Eggersen, når samtalen falder på ConTech Lab – en del af Molio – og dets pionerprojektet Minimering af ressourceforbrug på byggepladsen.

Her arbejder en bred alliance af entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører sammen med ConTech Lab om at teste teknologi og skabe en fælles dataplatform, der skaber incitament for et minimeret ressourceforbrug på byggepladsen.

”Her er et kæmpe ressourcespild, der kan og skal minimeres. Materialer skal opbevares korrekt for ikke at gå til – og de skal monteres korrekt for at opfylde deres funktion – og processerne og kommunikationen omkring skal derfor binde sløjferne omkring, så og sige. Derfor skal pladsen og processen designes derefter – og det er bl.a. det, arbejdsmiljøkoordinatorer har overblikket over. Om det er nødvendigt? Ja! En af de mange ressourcer, der spildes på byggepladser, er tid – den tid, de travle hænder bruger på at vente. Det kan vi gøre bedre”, siger Henrik Eggersen.

Dnh Dennis Nygaard Hoeyer 1000Px Sh 500X500 (002)

Det siger Ingeniøren fra Anlægsbranchen om Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer:

”Jeg har været så heldig at være en del af jubilæumsholdet – nemlig den 75. runde af Arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøkoordinatorer – og jeg kunne tydeligt mærke den viden og de kompetencer, der er optimeret gennem de forrige 74 kurser. Underviseren Henrik er uden sidestykke, når det kommer til jordnær undervisning, og hans indlevelse og humor gør paragraffer og lovtekster langt mere spiselige. Han forstod virkelig at engagere os kursister, og hans introduktionssession, hvor vi lærer hinanden at kende, gav et langt mere personligt forløb end på et standardkursus. Jeg ser frem til at komme hjem til min arbejdsplads og bruge al min nye viden inden for sikkerhed”

/Dennis Nygaard Høyer, Ingeniør, Anlægsafdelingen, OJ Rådgivende Ingeniører A/S

Om uddannelsen

 • Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.
 • Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.
 • Uddannelsen er den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer - og kommer derfor rundt i alle de foreskrevne emner. Det betyder, at du bl.a. får indblik i følgende områder:
  • Love og bekendtgørelser og aktørers roller.
  • APV og PSS.
  • Bygherrens og arbejdsmiljøorganisationens pligter.
  • Systematisk arbejdsmiljøarbejde ved byggeri og anlægsarbejde – i både projekterings- og planlægningsfasen.
  • Koncept for sikkert byggeri fra projektering til ibrugtagning.
  • Arbejdsmiljørigtig projektering herunder projekterendes og rådgiveres pligter.
  • Arbejdsmiljørigtig udførelse.
  • Byggepladsens indretning, og byggepladsplaner -affaldshåndtering
  • Praktiske øvelser og opgaver.
  • Byggepladsbesøg.
  • Forebyggelse af ulykker og tilløb til uheld
  • Holdningsbearbejdning og påvirkninger af adfærd.
  • Vurdering af projektmaterialer og forskellige udbudsformer.
  • o.m.m.

Læs mere om uddannelsen