Beskrivelsesværktøjet 2.0

Ny beskrivelse om nedrivning og miljøsanering vil hjælpe den grønne omstilling på vej

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er fuld af fornyelse. En af de helt nye beskrivelser om nedrivning og miljøsanering vil gøre stor forskel ift. den bæredygtige udvikling, lyder det fra nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen.
People

Nu er Beskrivelsesværktøjet opdateret, opgraderet og udvidet – og den nye 2.0-version er på gaden – udarbejdet af en række stærke fagredaktører og udgivet af Molio.

Beskrivelsesværktøj 2.0 er udvidet med en række nye beskrivelser, og en af dem er nedrivning og miljøsanering – et fagområde, der nu introduceres i beskrivelsesværktøjet for første gang. Og det er en tiltrængt tilføjelse, siger Thomas Kingo Karlsen, ejer af nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen:

"Nedrivning og miljøsanering spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af byggebranchen, der skal yde sit bidrag i forhold til både klimakrisen og den ressourcekrise, som vi ved også er på vej. Nedriverne kan høste byggematerialer til genbrug og genanvendelse i de bygninger, vi river ned eller renoverer, og det mindsker CO2-aftrykket og reducerer forbruget af jomfruelige ressourcer til materialeproduktion," siger han.

Hovedparten af indholdet i langt de fleste af de øvrige beskrivelser handler om at levere og montere. I nedrivnings- og miljøsaneringbeskrivelsen handler det i stedet om at demontere og bortskaffe. Det viser bedre end noget andet, den fleksibilitet, der ligger i brugen af den samlede beskrivelsesstruktur – og understreger, hvor hands on Beskrivelsesværktøjet virkelig er, mener Thomas Kingo Karlsen:

"Korrekt udført nedrivning starter med at fjerne alle miljøfarlige stoffer, så byggematerialerne kan genbruges eller genanvendes uden fare for håndværkere, miljøet eller folkesundheden. Derefter skilles bygningen ad så forsigtigt, at direkte genbrug kan maksimeres og de forskellige fraktioner ikke ødelægger hinandens genanvendelsesværdi."

Nyt segment – nye tiltag

Bjarke Fjeldsted Udviklingschef i Molio er også temmelig tilfreds med tilføjelsen af nedrivnings- og miljøsaneringsbeskrivelsen:

"Hver især har fagredaktørerne en dyb, faglig indsigt i deres respektive fagområde, så Beskrivelsesværktøjet bliver for branchens praktikere og af branchens praktikere. Det er vigtigt, at værktøjet har sine rødder blandt dem, der skal bruge det," siger Bjarke Fjeldsted, 

"Her rammer vi ind i et nyt segment i branchen, der måske ikke tidligere har arbejdet med Molios beskrivelsesværktøj. Vi planlægger derfor en række kurser i det nye værktøj, målrettet rådgivere og entreprenører, der arbejder med nedrivning og miljøsanering. Vi rækker desuden ud til interesseorganisationerne og de faglige netværk på området for at gøre opmærksom på - og introducere dem til - det nye værktøj, så det kan blive udbredt og på sigt udgøre en ny fælles de facto-standard for beskrivelse af entreprenørens ydelser inden for – i det her tilfælde - nedrivning og miljøsanering."

Fakta om Beskrivelsesværktøjet 2.0

• Molio Beskrivelsesværktøj er branchens fælles de facto-standard for beskrivelse af entreprenørens ydelser i forbindelse med nybyggeri, renovering eller ombygning.
• Værktøjet indeholder beskrivelser for langt de fleste fagområder i en byggesag – og beskrivelserne er udarbejdet af Molio i samarbejde med ca. 40 eksterne fagredaktører.
• En beskrivelse består af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse. Basisbeskrivelsen er et fælles referencegrundlag, specifikationer, der går igen i langt de fleste byggesager.
• Den projektspecifikke beskrivelse supplerer basisbeskrivelsen, og indeholder projektspecifikke specifikationer og tilføjelser og afvigelser til basisbeskrivelsen.
Se en liste over alle beskrivelser i Beskrivelsesværktøjet 2.0

• Beskrivelsesværktøjet 2.0 er primært målrettet rådgivere og projekterende, hvorimod Basisbeskrivelser 2.0 er målrettet de udførende.

Læs hele artiklen i Licitationen