Beskrivelsesværktøjet 2.0

Beskrivelsesværktøjet 2.0 vil skabe massive effektiviseringer i byggebranchen

Beskrivelsesværktøjet 2.0 er nu en realitet. Ifølge Christian Koch, professor ved Institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet vil værktøjet effektivisere byggebranchen.

Beskrivelsesværktøjet 2.0 har været fire år undervejs og er det største projekt og den største investering, Molio nogensinde har foretaget i de digitale værktøjers udvikling. Det har kostet et tocifret millionbeløb og er udviklet i samarbejde med byggebranchens allerstørste aktører og 45 fagredaktører fra et bredt udsnit af bygge- og anlægsbranchen.

På billedet ses fra venstre;
Bryan Morillo Karlqvist, produktchef for Beskrivelsesværktøjet 2.0 i Molio, Bent Feddersen, kompetencechef i Rambøll, Christian Rueløkke, beskrivelsesansvarlig i NIRAS. 

People

- Det nye digitale værktøj vil øge effektiviteten i byggebranchen. Derudover vil vi se en langt bedre koordinering på byggepladserne, siger Christian Koch, professor ved Institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet om Beskrivelsesværktøj 2.0.

- Det her er en milepæl for branchen. Det er et kæmpestort skridt over mod en mere digitaliseret byggebranche, siger adm. direktør i Molio, Christina Hvid.

Bedre samarbejde på tværs 

Ifølge en analyse fra DI Byg i 2020 kan byggebranchen spare mellem 3,5 og 10,5 mia. kr. årligt gennem øget digitalisering og bedre samarbejde på tværs af faggrupperne:

- Vi går reelt set fra et word-format og over til den digitaliserede verden. Det bliver nemmere og hurtigere at holde styr på de forskellige opgaver i et udbud og mindsker simpelthen muligheden for menneskelige fejl, siger Christian Rueløkke, beskrivelsesansvarlig hos NIRAS, der sammen med bl.a. Rambøll, WSP og Arkitema har været med i udviklingen af Beskrivelsesværktøj 2.0.

Beskrivelsesværktøj 2.0 er et digitalt system, som Molio har udviklet og i samarbejde med flere af branchens softwareleverandører har sikret, at beskrivelserne for et byggeri fremover kan udveksles og benyttes i hovedparten af branchens softwareløsninger.

Det betyder, at de udførende håndværkere og bygherren nu digitalt og præcist kan beskrive, hvem, som skal hvad, hvornår og hvordan og med hvilke typer materialer i arbejdet på tværs af byggeriets faggrupper. I dag opstår der ofte tvivlsspørgsmål om, hvilke opgaver, der tilfalder hvem, på et stort byggeprojekt:

- Det nye beskrivelsesværktøj vil strømline arbejdsprocesserne og effektivisere både udbud og den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet, og dermed give store besparelser for hele branchen, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

En del af byggeriets digitale og grønne omstilling

En af de næste ting, der skal tilføres i Beskrivelsesværktøj 2.0 er beskrivelser på bæredygtighed. Molio ser den digitale omstilling af bygge- og anlægsbranchen, som et nøgleelement i at gøre branchen både grønnere og langt mere effektiv:

- Bæredygtighed og digitalisering går hånd i hånd. Smartere og bedre strukturerede arbejdsgange kan mindske fejlindkøb, dobbeltarbejde og misforståelser, som i sidste ende resulterer i resursespild. Det prøver vi at optimere med de digitale værktøjer, som vi udvikler med branchen, siger Christina Hvid.

Med det nye beskrivelsesværktøj bliver det forsat muligt at udarbejde beskrivelser i Word som hidtil. De største gevinster ligger dog i digital anvendelse af Beskrivelsesværktøj 2.0.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med Beskrivelsesværktøjet 2.0

Om branchens fælles Beskrivelsesværktøj 2.0

• Med Beskrivelsesværktøj 2.0 kan de udførende håndværkere og bygherren i langt højere grad følge med i arbejdet på tværs faggrupperne.

• Beskrivelsesværktøj 2.0 rummer 6-7.000 sider med højt detaljerede basisbeskrivelser, dokumentation og kontroltjek. Den nye udgave kan inddele beskrivelserne, så de enkelte aktører på et byggeri i højere grad kan nøjes med at forhold sig til det, som har direkte relevans for deres arbejdsopgaver. Det reducerer mængden af papirer eller digitale dokumenter, der skal både udfyldes og læses.

• Det sikrer mindre afvigelser mellem tegninger, beskrivelser og den praktiske udførelse af byggeriet, hvilket i sidste ende betyder færre fejl og mangler på det færdige byggeri.

• Beskrivelsesværktøj 2.0 er en videreudvikling af Beskrivelsesværktøjet fra 2007 og rummer mere end dobbelt så mange beskrivelser som den tidligere version. Det gør det langt mere fleksibelt at tilpasse beskrivelsesmaterialet til det enkelte projekt.

• Beskrivelsesværktøj 2.0 afspejler de nuværende standarder i bygningsreglementet og måden, branchens virksomheder arbejder på i dag.

• Beskrivelsesværktøjet er branchens fælles standard for arbejdet med beskrivelser blandt rådgiverne.

• Molio har til det nye beskrivelsesværktøj udviklet en såkaldt viewer, som gør, at den udførende kan få mulighed for at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue på en tablet e.l.

• Molio samarbejder med branchens IT- og softwareleverandører som NTI, GlassHouse og BIM shark, som alle har en digital overbygning klar til det nye beskrivelsesværktøj.