Beskrivelsesværktøj

Beskrivelsesværktøjet skal afspejle brugernes behov og arbejdssituation

En af Molios vigtigste opgaver i 2020/21er gennemførelsen af projektet til en ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj. 38 stærke, faglige profiler fra hvert deres arbejdsområde har nu taget arbejdshandskerne på for at omlægge værktøjet. Mød nogle af beskrivelsesværktøjets fagredaktører her.

En af Molios vigtigste opgaver i 2020/21 bliver gennemførelsen af projektet til en ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj. 38 stærke, faglige profiler fra hvert deres arbejdsområde har nu taget arbejdshandskerne på for at omlægge værktøjet. Mød nogle af beskrivelsesværktøjets fagredaktører her.

People

Fagredaktørerne kommer fra alle fagområder i byggeriet og bidrager med hver deres specialiserede faglige viden. Den 25. februar 2020 mødtes de til orientering om det materiale, der skal supportere deres arbejde med den nye beskrivelsesstruktur.

Molios helt store 2020/21-projekt er for alvor skudt i gang – nemlig projektet med at få omlagt Beskrivelsesværktøjets struktur. Formålet er, at værktøjet i højere grad skal afspejle brugernes behov og arbejdssituation, og på den måde sikre, at samarbejdet på tværs af værdikæden bliver langt mere effektiv. Beskrivelsesværktøjet benyttes bl.a. til byggesagsbeskrivelse.

Den nuværende struktur for Molios Beskrivelsesværktøj er baseret på, at de enkelte arbejder er defineret ud fra fagdiscipliner. Men i praksis indgår der ofte bidrag fra flere forskellige fagdiscipliner i arbejderne. Derudover kan fagdisciplinerne også være sammensat forskelligt fra projekt til projekt. Beskrivelsesværktøjets nye struktur tager højde for denne virkelighed.

Projektet har været undervejs i noget tid, hvor selve strukturen skulle lægges fast, og planen for arbejdet planlægges. Processen ligger nu fast, og for nylig lød startskuddet for den praktiske del:

38 fagredaktører med ekspertise inden for hver deres fagområde er nemlig nu i gang med at udvikle det nye værktøj – de mødtes 25. februar til introduktionsmøde, hvor strukturen blev gennemdiskuteret og der var tid til sparring og spørgsmål.

Hør mere om, hvilke fordele der er i, at værktøjet udvikles af brugerne selv – samt ikke mindst, hvordan den nye struktur gør samarbejdet på tværs af værdikæden langt mere effektivt i denne video med tre af fagredaktørerne:

Projektet vil blive gennemført i løbet af 2020/21. 

Molio vil løbende informere om fremdriften i projektet via Molio.dk og igennem brugergrupper, netværksmøder og konferencer.