Digitalisering

BIM, digitalisering og kompetenceløft i infrastrukturbranchen

En ny udvidet kreds af markante bygherrer i det såkaldte BIMinfra.dk skal styrke digitaliseringen på anlæg- og infrastrukturområdet. Både Molio, brancheorganisationer og andre brancheinitiativer, inviteres til samarbejde og Molio ser bl.a. frem til en bedre udnyttelse af synergien mellem byggeri og anlæg/infrastruktur. Derudover lancerer Molio en ny uddannelse som IKT-leder i anlæg.
People

Vejdirektoratet, Banedanmark, Metroselskabet, Femern, Sund & Bælt og Københavns Kommune vil sammen effektivisere infrastrukturbranchen og højne niveauet for BIM og digitalisering. Infrastrukturbranchen står foran en markant digital transformation. Der er flere store anlægsprojekter i gang og behovet for fælles standardiseret tilgang til håndtering af information ved projektering og anlæg er stort. Samarbejdet skal bidrage til en fælles udvikling, hvor flere udnytter teknologiens muligheder og i fællesskab opnår en digital transformation af infrastrukturbranchen.

- Vi er glade for at være inviteret med til at bidrage i dette spændende samarbejde, der skal styrke brugen af BIM i infrastrukturprojekter og udvikle brancheværktøjer til fælles fordel. Molio har mange års erfaring med udvikling, processer og metoder vedrørende BIM og i vores arbejde med at udvikle og udbrede bl.a. IKT-værktøjer, standarder og best practices i byggeriet, ser vi store perspektiver i en tættere kobling og synergi til infrastrukturområdet. Derfor bakker vi 100 % op om initiativet og ser frem til at bidrage med den viden og erfaring, vi har i Molio, siger Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

- Vejdirektoratet og Banedanmark har arbejdet sammen i BIMinfra.dk siden 2018, og har derigennem skabt et bredt BIM-fundament med udarbejdelse af fælles retningslinjer og krav. Med det udvidede samarbejde med de øvrige bygherrer og branchens øvrige aktører ser vi frem til at styrke indsatsen med effektivisering af anlægsprojekter gennem udnyttelse af øget digitalisering og højere niveau for BIM, siger Svend Kold Johansen, områdechef i Vejdirektoratet og formand for BIMinfra.dk samarbejdet.

Se Vejdirektoratets pressemeddelelse om samarbejdet

Kompetenceløft i branchen

Der er derfor nu brug for at kompetenceløft generelt i branchen – og især for de parter der skal arbejde med vej og baneprojekter.

Molio lancerer derfor nu en 3-dages uddannelse med fokus netop på anvendelsen af IKT på anlægsprojekter.

Sideløbende har Molio netop færdiggjort en 3-dages uddannelse med fokus på anvendelsen af IKT på anlægsprojekter. Underviserne er fra MOE, Vejdirektoratet, BIMinfra.dk, Aarsleff, Sweco mv.
Uddannelsen IKT-leder i anlæg ruster kursisterne til at håndtere den digitale transformation og de nye krav, der følger med i anlægsbranchen. Uddannelsen giver kompetence til at forestå IKT-ledelsen i anlægsprojekter – så kursisterne og deres virksomheder og de enkelte projekter får det maksimale udbytte af IKT.

Læs mere om IKT-leder i anlæg

Artikler

Relevante artikler om værktøjerne