Molio Konferencen 2021 – Nyt spor om software

Bruger din virksomhed den rigtige software-løsning?

Molio Konferencen 2021 byder i år på et ekstra spor dedikeret alene til oplæg om relevante software-løsninger. Dette er en naturlig prioritering i en tid, hvor byggebranchen står midt i en digital revolution, lyder det fra arrangøren. Læs mere om softwaresporet og mød oplægsholderne her.
People

Den danske byggebranche har aldrig haft et mere intenst fokus på digitalisering end i denne tid. Derfor er valget om at tilføre Molio Konferencen 2021 et ekstra spor alene til oplæg om, hvilke relevante softwareløsninger, der findes i branchen, oplagt, mener Lars Tangaa-Andersen fra Molios kursusafdeling, der arrangerer konferencen:

- En gennemgribende digitalisering af vores branche vil blandt meget andet kræve investeringer i de rigtige teknologier, værktøjer og den rigtige software ude i virksomhederne. De løsninger, som giver mest værdi, kan blive altafgørende i den enkelte virksomhed. Det mener vi fortjener noget opmærksomhed, så virksomhederne klædes på til at træffe det rette valg – og det er det, vi gør med i år at introducere det fjerde spor, kaldet software-sporet, som stærkt supplement til softwaretimen og udstillinger, som vi altid har på Molio Konferencen, siger Lars Tangaa-Andersen.

Han håber, at både nye og rutinerede deltagere lægger vejen forbi Software-sporet, der vil høre til i konferencelokalet ’Kay Fisker’.

Oplæggene vil dels præsentere ’State of the Art’, og dels vise, hvordan de inddrager Molios produkter:

- Oplæggene giver mere tid til at gå dybere ned i konkrete cases og helt praksisnært se, hvordan softwaren hjælper til med at styrke processer, arbejdsgange, krav, efterlevelse, kvalitet mv. Vi håber derfor, at mange vil tage sig tid til også at besøge dette nye fjerde spor på konferencen og vi ser frem til deltagernes feedback, slutter han.

Mød fem af oplægsholderne på softwaresporet

Tore Hvidegaard, arkitekt MAA, i samarbejde med COWI

- Cowi har over de seneste år for alvor sat gang i den brede implementering af digitale værktøjer og arbejdsgange. Digitaliseringen skal ikke kun være BIM-specialisterne, men for hele projektholdet, og for den brede vifte af projekter, uanset størrelse og placering. Det er vigtigt, fordi vi skal have alle kompetencer med på holdet, så vi både har dem med, som kan bygge 3D modeller, og dem der ved, hvordan man bygger rigtige huse.

Michael Sebbelin Porskær, forretningsudviklingschef i NTI

- Mit oplæg handler om en ny beskrivelsesstruktur fra Molio og understøttelse af denne i et digitalt værktøj i bygningsmodeller – kaldet NTI CONNECT. Det nye er en understøttelse af den nye beskrivelsesstruktur og sammenhæng mellem bygningsmodeller, beskrivelser og tilbudslister, således rådgiverne ikke manuelt skal sikre denne sammenhæng ved copy/paste. Det er vigtigt, fordi ydelsesbeskrivelsen fra 2018 stiller krav om, at rådgiverne skal sikre sammenhæng i projektmaterialet. Så vil du i gang med den nye beskrivelsesstruktur, så kom og se konkrete eksempler på, hvordan du kan skabe en digital arbejdsproces, hvor der er styr på sammenhængen mellem bygningsdele, beskrivelser og tilbudslister, samt hvordan du direkte fra beskrivelserne kan interagere med modellerne.

BIM-konsulent Mathias Krag Bach og teknisk konsulent Thomas Holm:

- AjourCollab og AjourObjects effektiviserer BIM workflowet, og vi gennemgår konkrete eksempler på, hvordan AjourCollab og AjourObjects bidrager til øget effektivitet i BIM-samarbejdet på tværs af aktører og hjælper til at få strømlinet anvendelsen af virksomhedens BIM-objekter. Oplev en nyskabende måde til opsamling og organisering af data fra rådgiver til udførende og bygherre. Ajour Systems cloud-løsninger sikrer, at projektets samarbejde glider lettere og at informationer altid er tilgængelige og opdaterede.

Direktør Martin Nielsen Nørskov fra evenIoT a/s

- evenIoT er case, når jeg viser, hvordan IoT har forbedret dokumentationen og projektstyringen på byggepladsen. Oplev hvordan ARPE & KJELDSHOLM har gjort projektstyringen mere effektiv og undgået forsinkelser. Hør, hvordan løsningen fra evenIoT har sikret, at alle byggepladsens interessenter altid har adgang til opdaterede data, kan agere i tide og har et fælles overblik over de kritiske data i byggeprocessen.

Nicolai Karved, Product Management Consultant, Symetri 

- Hør hvorfor og hvordan du kan efterleve kravene til strukturerede og standardiserede data i bygningsmodeller med Naviate Nexus og Naviate Architecture. Vi sætter fokus på BIM-standardisering og data klassifikation, og giver dig en snigpremiere på den nye Naviate Nexus integration til Autodesk Docs.
Vi gennemgår også tre spændende cases, hvor korrekt klassifikation og typekodning kvalitetssikrer bygningsinformationerne i kundernes BIM-projekter. Hør bl.a. hvordan Naviate Nexus er med til at skabe konsistens på tværs af det nye OUH’s (Odense Universitetshospital) mange delprojekter,
når der henvises til klassifikationssystemer og strukturering af projektets egenskaber ifm. projekterings- og udførelsesfasen. Bliv også opdateret på Brix & Kamps anvendelse af Naviate Architecture til klassifikation af data – og NCC Engineerings brug af Naviate Nexus til intern kvalitetssikring.

Læs hele programmet og tilmeld dig her