”Budskabet om Lean Construction er vigtigere for mig end at tjene penge”

Forfatteren Sven Bertelsen har besluttet at hans bøger om Lean Construction ikke længere skal sælges med profit – og bøgerne kan nu fås til meget lave priser. Udbredelsen af Lean Construction er nemlig langt vigtigere end indtjeningen, og metoderne kan ifølge forfatteren gavne ikke blot byggebranchens virksomheder, men hele Danmark.
People

Lean Construction er en metode til projektledelse, som overordnet set handler om at flytte fokus fra økonomi og enkeltopgaver over til tiden og flowet i opgaverne.

Begrebet opstod i begyndelsen af 1990'erne og udsprang af den moderne japanske produktionstænkning, hvor særligt metoderne brugt hos Toyota, der er kendt som Lean Production, blev overført til byggeprocessen.

Civilingeniør Sven Bertelsen har skrevet flere bøger om byggeri, Lean og projektledelse. I sin karriere hos NIRAS gennemførte han bl.a. de banebrydende forsøg med Byggelogistik i starten af 1990’erne, der ledte til introduktionen af Lean Construction i dansk byggeri i 1999.

Og nu har han besluttet, at han ikke længere vil have royalties for sine bøger.

– Årsagen er, at jeg er mere interesseret i at udbrede budskabet end i at tjene på bøgerne. Jeg er jo kommet op i 80’erne, og solgte min kontorlejlighed sidste efterår. Herved fremkom der en del penge, som jeg agter at anvende på at fremme Lean Construction, og her er prisnedsættelsen en af aktiviteterne, siger forfatteren.

Hvad er Lean Construction?

Lean Construction er en teoribaseret tilgang til projektledelse, inspireret af den japanske produktionsfilosofi, men som er en helt ny ledelsesmetode i sin egen ret.

Langt de fleste systemer til projektledelse bygger på tre principper:

  • De anser projekter som ordnede og forudsigelige
  • De ser især på operationerne – de enkelte arbejdsopgaver
  • De styrer med en dispatchlogistik, det vil sige at opgaver sættes i gang, når planen siger, at de skal starte.

Kort kan man sige, at det er arbejdsopgaverne enkeltvis der er i fokus, og dermed også økonomien.

Lean Construction bryder med alle disse tre principper:

  • Projektet anses for komplekst og dermed potentielt kaotisk
  • Der ses primært på flowet af forudsætningerne for de enkelte operationer, ikke på operationerne selv, hvorved tiden kommer i fokus
  • Styringen sker med en pull logistik, hvor en opgave først sættes i gang, når alle dens forudsætninger er til stede.

Store gevinster at hente

"Trimmet byggeri" er den danske pendant til Lean Construction. Blandt erfaringerne med principperne er bl.a. kortere byggetid, færre fejl, bedre indtjening, sikrere byggepladser og ikke mindst større arbejdsglæde.

Byggesektoren er en vigtig spiller i samfundsøkonomien med ca. 100.000 beskæftigede og en omsætning på over 100 mia. kroner om året.

– Undersøgelser har vist, at en produktivitetsforbedring på 10 % i byggeriet vil forbedre BNP med mere end 2,5 %, hvilket er mere end det forventede tab ved en hård Brexit. Og 10 % er absolut opnåeligt, har en lang række projekter, hvor man anvender Lean metoder, vist, forklarer Sven Bertelsen.

Nye priser på Sven Bertelsens bøger

Om Sven Bertelsen

Sven er civilingeniør (B 1961) og har haft hele sin 40 års professionelle karriere hos NIRAS, heraf 25 år som partner og medlem af direktionen. Gennem disse år har han opbygget en omfattende erfaring med projektledelse inden for byggeri, anlæg, systemudvikling m.m.

I slutningen af sin tid hos NIRAS gennemførte han de banebrydende forsøg med Byggelogistik i starten af 1990’erne, der ledte til introduktionen af Lean Construction i dansk byggeri i 1999.

Sven har udgivet masser af litteratur om byggeri, Lean og projektstyring, senest bogen Det uregerlige projekt, der til dato er udgivet på fem sprog med en sjette i produktion. Hans litteratur anvendes i undervisningen på skoler og universiteter rundt om i verden.

Fra 1. april 2019 har Sven selv overtaget udgivelsen og det fulde ansvar for indholdet af sine tanker, der førhen blev udsendt af foreningen Lean Construction - DK. Samtidig bliver tankerne parallelt udgivet som podcasts og blogs på trimmedetanker.dk.

Kilde: www.trimmedetanker.dk