Byggebranchen får et fælles digitalt sprog

Molio har som en del af et internationalt samarbejde igangsat et projekt, om etablering af et standardiseret fælles digitalt sprog.

Et fælles sprog gør det muligt at udveksle informationer om bygningers og materialers egenskaber, der kan bruges af alle aktører på tværs af den danske bygge- og anlægsbranche. Det kan være egenskaber som fx størrelse, levetid samt egenskaber i forbindelse med bæredygtighed.

Når alle anvender det samme sprog, kan branchen udnytte de store fordele, der ved digitalisering så som automatisering og effektivisering af processer. Dermed kan et fælles, digitalt sprog være med til at reducere omkostninger til udførsel og drift.

People

Efterspørgsel fra branchen 

COWI er en af de virksomheder, som er frontløber inden for digitalisering i byggeriet og som har efterspurgt et fælles digitalt sprog.

- At skabe værdi for kunder, borgere og samfund gennem 360° tilgang har altid været en vigtig del af vores vision, siger Morten Alsdorf fra COWI:
- Implementering af digitale værktøjer og herunder Building Information Modelling (BIM) har medført store fordele for byggeriet og er i stigende grad en integreret del af vores arbejde. Det at få adgang til ét fælles digitalt og standardiseret sprog muliggør, at data langt nemmere kan bruges på tværs af byggeriets virksomheder, og det tror vi kan blive en game changer i forhold til at accelerere digitaliseringen i byggeriet – og ikke mindst i samarbejdet på tværs.

Hvis en smidig udveksling af egenskabsdata i byggeriet skal kunne fungere på tværs af digitale værktøjer kræver det, at alle virksomheder har adgang til og benytter det samme egenskabskatalog undervejs i byggeriets faser.

- En af de største udfordringer for en bredere anvendelse af digital teknologi i byggeriet har været manglen på en branche-aftalt metode til digitalisering og udveksling af digital information, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio:
- Det er en af grundene til, at vi som branche stadig ikke har været i stand til fuldt ud at udnytte potentialet i data og stadig er stærkt afhængige af tidskrævende manuelle processer i alle faser af byggeprocessen. Dette påvirker naturligvis bundlinjen. Det ambitiøse mål med vores nye projekt er at ændre dette.

Samarbejde med norsk softwareleverandør

Til dette projekt har Molio indgået et samarbejde med Cobuilder, en norsk softwareleverandør, som allerede har implementeret de internationale standarder i et katalog med standardiserede egenskabsdata. Med udgangspunkt i det arbejde vil Molio tilpasse og etablere en udgave målrettet den danske bygge- og anlægsbranche.

- Vi er meget glade for at være en del af dette projekt sammen med Molio, siger Lars Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder AS:
- Et fælles sprog er nøglen til at fremskynde det digitale skift i byggeriet, og Molio vil med dette projekt blive en frontløber i at bringe nye og forbedrede processer til den danske byggebranche.

Molio vil i indeværende år arbejde dedikeret på, at få projektet etableret til gavn for den danske byggebranche.

FAKTA

Standardisering af egenskabsdata i bygge- og anlægsbranchen er en vigtig forudsætning for en bredere anvendelse af digital teknologi. Derfor har de internationale standardiseringsorganer CEN og ISO udviklet to standarder, der danner rammen om, hvordan data skal fremskaffes, oprettes, udveksles og forvaltes for at sikre en fælles forståelse og anvendelse. . De relativt nyligt offentliggjorte standarder EN ISO 23386 og EN ISO 23387 danner grundlaget for dette fælles internationale digitale sprog.

Udrulning af det fælles digitale sprog til den danske byggebranche vil være en flertrinsproces. Først skal det danske katalog etableres, hvorefter det skal gøres tilgængeligt via en egen platform for alle relevante brugere såsom producenter, rådgivere, byg- og driftsherrer osv. Derudover skal kataloget gøres tilgængeligt via en API-løsning, der giver mulighed for at integrere den fælles egenskabsdata direkte i eksisterende IT-løsninger. Det gælder både virksomhedernes egne interne systemer og i de mange IT-værktøjer, der udbydes på markedet.