Beskrivelser

Byggebranchens fælles digitale værktøj til beskrivelser øger effektiviteten

Det nye beskrivelsesværktøj vil medføre et betydeligt løft for hele branchen. Fordelene ved et digitalt workflow er så store, at det i de kommende år vil skabe forandringer i den måde, branchen arbejder på. Det mener Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio. Her kan du læse mere om hvorfor.
People

Når arkitekter og ingeniører skal beskrive et byggeri i forbindelse med udbud af et byggeprojekt - eller når de udførende skal finde den rette tilbudspris på opgaverne, så griber mange til beskrivelsesværktøjet - udviklet til formålet af Molio i samarbejde med branchen. 

Nu hvor værktøjet har været igennem en total-makeover og fået fornyet både indhold, brugerflade og struktur, så er branchen i fuld gang med at omstille sig til en mere tidssvarende og digitalt funderet måde at håndtere arbejdet med beskrivelserne på. For med Beskrivelsesværktøjet 2.0 er de mange tusinde siders beskrivelsesgrundlag blevet langt nemmere at målrette det enkelte projekt og det er blevet nemmere at  tilpasse dem i det aktuelle projektmateriale på tværs af byggesagen. 

Nyt indhold og nye muligheder

”45 fageksperter har på branchens vegne bidraget med dybdegående fagligt indhold og best practice på hver deres fagområde. Indholdet i beskrivelserne har således fået en tiltrængt opdatering i version 2.0, og mange nye beskrivelsesområder er kommet til fx inden for ventilation, el, IKT og nedrivning og miljøsanering. Men derudover kan Beskrivelsesværktøjet 2.0 nu anvendes digitalt og det bringer et væld af nye effektiviseringsmuligheder med sig”, siger Bjarke Fjeldsted.

I den tidligere version af værktøjet har rådgiverne udelukkende kunnet arbejde i Word-dokumenter og man har måttet udveksle beskrivelserne i PDF. Det kan man stadig. Men med Beskrivelsesværktøjet 2.0 kan rådgiverne nu også arbejde i et digitalt format. Det betyder, at man kan integrere arbejdet med beskrivelser i virksomhedernes digitale workflows og skabe sammenhæng på tværs af hele byggeprojektet og dets aktører:

"Et mere sammenhængende, digitalt projektmateriale vil give en højere kvalitet, færre fejl og mangler – og ikke mindst, lede til færre konflikter om ydelser og ansvar,” siger Bjarke Fjeldsted og understreger, at fordelene ved at kunne arbejde i et digitalt workflow er så store, at det i de kommende år vil skabe store forandringer i den måde, branchen arbejder på.

”Beskrivelserne er jo i bund og grund information, der skal videregives til entreprenøren”, uddyber Bjarke Fjeldsted: ”Bygherre, rådgivere og entreprenører kan i højere grad end tidligere, sætte denne information i spil og drage nytte af den på tværs af projektmaterialet. Det bliver fx helt tydeligt, hvem, der skal gøre hvad, hvordan og hvornår. Dette vil lede til færre fejl og færre konflikter. Nu har vi et godt gennemarbejdet og standardiseret beskrivelsesmateriale at bygge ud fra fremfor virksomhedernes egne, individuelle beskrivelsesskabeloner. Når vi arbejder digitalt, og der sker ændringer undervejs i projekteringen, vil ændringerne derudover kunne slå igennem på tværs af bygningsinformationsmodeller, tilbudslister, beskrivelser og alle de øvrige dokumenter i projektet.”

Hvis man ønsker en digitaliseret arbejdsproces kræver det dog, at man får tilkoblet en software-overbygning som gør dette workflow muligt. Molio har samarbejdet med tre softwareleverandører, der hver især har udviklet løsninger der giver den fulde udnyttelse af digitaliseringen af værktøjet.  

Læs mere om software til Beskrivelsesværktøjet 2.0

Om Beskrivelsesværktøjet 2.0

• Beskrivelsesværktøjet 2.0 er branchens fælles standard for beskrivelse af entreprenørens ydelser i forbindelse med nybyggeri, renovering og ombygning såvel som nedrivning og miljøsanering.
• Den nye version afløser de tidligere beskrivelser, som har været byggeriets de facto standard i mere end 20 år.
• Beskrivelsesværktøjet 2.0 er et såkaldt agreed document – et udgangspunkt, som branchen er enige om at arbejde ud fra, men ikke et lovkrav.

Læs mere her