Byggeriets Automatiske RegelTjek

Nyt projekt kan spare branchen for mange timers regeltjek

Det er tidskrævende at sikre sig, at en bygningsmodel lever op til alle krav og regler i BR18. Hvis det står til projekt BART, Byggeriets Automatiske RegelTjek, vil denne proces i fremtiden blive automatiseret. NIRAS står i spidsen for det nye samarbejdsprojekt, der omfatter ni bygherrer samt Molio og buildingSMART Danmark.

Det gældende bygningsreglement har 452 paragraffer med krav til byggeprojekter. På store byggeprojekter er det derfor en omstændelig og tidskrævende proces at kontrollere, at man har overholdt alle krav.

Denne kvalitetssikring er i dag en manuel proces. Den projekterende part og/eller bygherre gransker den digitale bygningsmodel og den medfølgende dokumentation.

Ifølge en rapport fra Byggeriets Evaluerings Center (BEC) stiger andelen af byggeprojekter, der afleveres med mangler. Samtidig falder kundetilfredsheden. Inden første spadestik er det derfor vigtigt at sikre, at byggeprojektet lever op til kravene i Bygningsreglementet (BR18). Det gælder fx krav til adgangsforhold, energiforhold, lyd, lys og indeklima.

Dette er baggrunden for, at ni bygherrer, sammen med building SMART Danmark og Molio, nu har startet et projektsamarbejde op, der skal udarbejde automatiske regler til at tjekke, om byggeprojekter lever op til Bygningsreglementets krav. Projektsamarbejdet har fået navnet BART, som står for Byggeriets Automatiske RegelTjek.

People

Visualisering: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Afprøvet på projekt i Københavns Lufthavn

Helt konkret vil BART-projektet gennemgå Bygningsreglementets krav fra den ene ende til den anden og oversætte relevante krav til software-baserede regler, som man kan indlæse i programmet Solibri.

- Målet er, at bygherren - såvel som den projekterende part - kan indlæse bygningsmodellen i Solibri, og bruge de indlejrede regler til at identificere, hvor bygningsmodellen måtte afvige fra kravene i BR18, siger projektleder på BART-projektet Sidsel Nymark Ernstsen fra NIRAS.

Projektet tager afsæt i et allerede gennemført projekt, hvor dele af BR18 blev oversat til automatiske regler og afprøvet på en række store byggesager. Blandt andet er fremgangsmåden blevet anvendt i dispositionsforslagsfasen til et projekt i Københavns Lufthavne.

- Ved hjælp af det automatiske regeltjek opdagede vi en række potentielle fejl i dispositionsforslaget. For eksempel var døråbningen til en af vareelevatorerne for lille, og en adgangsvej til et teknikrum var tegnet for smal. Vi vurderede, at disse to mulige fejl i sig selv ville koste 2,5-3 mio. kr. at genoprette, hvis ikke de blev opdaget før realisering af byggeriet. Derfor ser vi en stor gevinst i at deltage i BART-projektet, siger senior-BIM-ansvarlig ved Københavns Lufthavne, Kenneth Passarge.

Opdage potentielle fejl på et tidligt stadie

- BART-projektet er meget relevant og interessant for os, fordi det kan automatisere nogle af alle de mange kontroller, som man skal igennem for at kvalitetssikre byggeprojekter. Det automatiske regeltjek kan ikke stå alene, men det kan hjælpe rådgiverne og vores medarbejdere med at opdage potentielle fejl fra et tidligt stadie i projekterne, siger Lone Køhler, der er teamleder og chefkonsulent i Bygningsstyrelsen.

FAKTA

Samarbejdsparterne i BART-projektet:
NIRAS, Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, Københavns Lufthavne, Københavns Kommune, Aarhus Kommune, 4K-samarbejdet (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner), samt Danmarks Tekniske Universitet, buildingSMART Danmark og Molio – Byggeriets Videnscenter.

Læs mere om BART her 

Artikler