Webinar

Byggeriets brug af blockchains

Kan datadeling gennem blockchains øge produktivitet, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed i byggeriet? Det vil projekt Byggeriets Blockchains undersøge i samarbejde med projektets partnere. Som partner har Molio netop været vært for et webinar med 40 deltagere. Se webinaret her på siden.

Som partner bidrager Molio, sammen med Vilhelm Lauritzen, Smith Innovation, HD Lab, IBM, DI Byg, Niras og Solar med at teste blockchain-teknologien i byggeriet. 

People

I den forbindelse har Molio afholdt et webinar om blockchains og produktivitet. Det blev afholdt i Molios studie, hvor vi bl.a. bød velkommen til paneldeltagerne: Christian Listov-Saabye, CEO, Moe, Rasmus Mørch, Afdelingschef, Zublin og Nicolaus Falk-Scheibel, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith. Der blev her primært snakket om, hvilke barrierer der er for at løfte produktiviteten i byggeriet- og hvordan digitalisering kan mindske disse barrierer.

Se webinaret her

(Webinaret blev afholdt den 12. november 2020)

Hvad er blockchain?

Med blockchain-teknologien er der nu mulighed for netop at sikre mod kopier. Det muliggør udveksling af informationer, som ikke kan kopieres og manipuleres, og dermed kan informationerne have værdi – eller repræsentere værdi (fra Videnskab.dk).

Hvad er formålet med projektet (Byggeriets Blockchains)?

At undersøge om datadeling gennem blockchains kan øge produktivitet, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed. Branchen er i dag kendetegnet ved, at data går tabt fra produktion og design til udførelse og drift. Vi vil forsøge at bygge bro mellem de forskellige aktører og processer via blockchains, så vi kan reducere spild, misforståelser og tab af viden.

Hvorfor blockchain-teknologi?

Vi tror på, at blockchain-løsninger passer godt til byggebranchen. Det skyldes, at teknologien har sine styrker i valideret og sikker dataudveksling mellem ligestillede parter. Derfor kan blockchain-løsninger skabe øget åbenhed, sporbarhed og accountability på tværs af siloerne i branchen – og dermed blive byggeriets digitale superlim.

Hvordan er projektet organiseret?

Projektet er et samarbejde mellem syv partnere, der primær består af virksomheder fra byggebranchen. Partnerne driver de konkrete udviklingsprojekter – som vi kalder for pionérprojekter. Disse pionerprojekter forløber parallelt. Partnerne mødes månedligt for at gøre status og udveksle erfaringer. DI Byg har det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvar og rapporterer løbende tilbage til Industriens Fond.

Læs mere på Byggeriets Blockchains