Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed peger byggebranchen i en bæredygtig retning

57 virksomheder, 5 brancheorganisationer, 1 videnscenter og 130 branchefagfolk fra bygge- og anlægsbranchen arbejder i disse uger på højtryk for at finde en ny og bæredygtig vej frem for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Molio og ConTech Lab bidrager aktivt i handletankens arbejde og HUSET Middelfart har lagt rammer om en 2-dages bæredygtighedscamp for alle i processen.
People

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af værdikæden, der har som sin målsætning at finde en fælles vej frem mod den grønne omstilling.

Molios administrerende direktør Christina Hvid indgår i den fælles organisation bag handletankens arbejde sammen med direktørerne for Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Tekniq Arbejdsgiverne og DI Byggeri, som leder arbejdet. Også Molios bestyrelsesformand, Ib Enevoldsen fra Rambøll, indgår både i handletanken og styregruppen:

”Jeg er rigtig glad for, at toppen af branchens virksomheder på tværs af værdikæden på denne måde har formået at samle sig og gå sammen om den vel nok vigtigste opgave af alle på nuværende tidspunkt. Også når der er tale om et commitment, som er baseret på, at vi forpligter hinanden til handling. For det kræver noget - og nok meget - af os alle at bevæge os fremad i en mere bæredygtig retning som samlet bygge- og anlægsbranche", siger Christina Hvid.

8 arbejdsspor med tilknyttede arbejdsgrupper

Bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. Det drejer sig ikke længere kun om CO2, men også om biodiversitet, cirkularitet, vand, ressourcer og meget mere. Derfor arbejdes der i handletanken målrettet ud af 8 forskellige spor – hver med sin tilknyttede tovholder og arbejdsgruppe. Alle 8 arbejdsgrupper var med godt 130 eksperter og videnspersoner fra branchens virksomheder og organisationer samlet i kick-off og idegenerering i starten af oktober på en såkaldt bæredygtighedscamp i HUSET i Middelfart.

Hver arbejdsgruppe har siden over de seneste uger undersøgt, analyseret og prioriteret de konkrete handlinger og initiativer, som kom frem på campen og vurderes at være de skridt branchen på nuværende tidspunkt bør tage i en grønnere retning.

Molio er tovholder for to af handletankens arbejdsgrupper

Christina Haupt Toft, Vicedirektør i ConTech Lab og Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio er tovholdere i hver sin arbejdsgruppe for henholdsvis Biodiversitet og Data og digitalisering.

Hvorfor er Biodiversitet vigtigt?

”Biodiversitet og byggeri er to begreber, der i stigende grad går hånd i hånd og der er behov for handling, samarbejde samt en ændret opfattelse af naturens rolle i det byggede miljø”, siger Christina Haupt Toft, Vicedirektør i ConTech Lab:

”Byggebranchen spiller en central rolle i verdensøkonomien, da den årligt aftager 40 % af de globale råmaterialer. Dette gør bygge- og anlægssektoren til en af verdens mest ressourcekrævende industrier med tilsvarende højt klimaaftryk. Samtidig er mere end halvdelen af al økonomisk aktivitet i bygge- og anlægssektoren moderat eller udpræget afhængig af naturen og dens tjenester, hvilket gør sektoren sårbar over for tab af biodiversitet. Hertil kommer den alarmerende kendsgerning, at næsten halvdelen af klodens økosystemer er i forfald, og en fjerdedel af planetens arter er truede. Forleden holdt vi workshop i arbejdsgruppen for Biodiversitet. Med udgangspunkt i disse problemstillinger har arbejdsgruppen prioriteret de vigtigste handlinger og anbefalinger, som offentliggøres som en del af handletankens samlede bud på en fælles bæredygtig retning for bygge- og anlægsbranchen i Danmark i december", siger Christina Haupt Toft.

Hvad har Data og digitalisering med bæredygtighed at gøre?

”Hele 30 branchefagfolk er engageret i arbejdsgruppen for Data og digitalisering, hvor vi er i gang med at kvalificere konkrete tiltag inden for området. Det er afgørende, at branchen anvender fælles digitalt sprog, datastruktur og standarder, så den grønne omstilling også er til at betale og i det hele taget kan løfte branchens produktivitet. I handletanken er vi optaget af, at de løsninger, vi peger på, skal være praktisk anvendelige for virksomhederne, så de kan skabe et overblik over deres eget CO2-aftryk, og for at støtte de stigende krav om dokumentation, f.eks. i LCA-beregninger og som følge af krav fra EU-Taksonomien", siger Bjarke Fjeldsted.

Arbejdet i handletanken kulminerer med offentliggørelse af et samlet handlings-katalog, som er det samlede bud på en fælles bæredygtig retning for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Kataloget forventes at blive offentliggjort ved udgangen af 2023.

Alle handletankens anbefalede initiativer og handlinger forventes at blive præsenteret for regeringen via Grønt Erhvervsforum som bygge- og anlægsbranchens fælles bidrag til at nå klima- og bæredygtighedsmålene – og også nå videre end det. Initiativerne vil være udtryk for, hvad branchen samlet set mener, der skal til for hurtigst muligt at reducere branchens miljømæssige fodaftryk.

Fakta

Handletanken består af topcheferne fra 57 af byggeriets virksomheder. Af de 57 er godt 15 af dem samlet i en styregruppe for handletankens arbejde.
Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er initieret af DI Byggeri, som leder arbejdet og Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Tekniq Arbejdsgiverne og Molio.
Handletankens arbejde tager udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchens indspil til Regeringens Klimapartnerskaber fra 2020, som med dette arbejde opdateres, og i Molio og ConTech Labs Toplederhandletank, som i februar 2023 kom med 12 konkrete anbefalinger til handlinger for en bæredygtig acceleration af branchen.

Handletankens 8 arbejdsspor er følgende:

1. Innovation og marked
2. Det offentlige som accelerator
3. Bæredygtig finansiering
4. Regler og rammer for grønt byggeri
5. Data og digitaliseringe
6. Samarbejde i byggeriet
7. Cirkulær økonomi
8. Biodiversitet.

Læs artikel om handletanken hvor følgende talspersoner udtaler sig
Jesper Kristian Jacobsen, Adm. Direktør i Per Aarsleff Holding
Gyrithe Saltorp, Adm. Direktør i Vilhelm Lauritsen Arkitekter
Ib Enevoldsen, Adm. direktør i Rambøll Danmark A/S
Thomas Holluf, Adm. direktør i domea.dk

Læs mere om handletanken her