ConTech Lab

Se resultaterne af Byggeriets modenhedsmåling

452 virksomhedsledere fra alle dele af byggeriets værdikæde har taget temperaturen på forhold, der bidrager til at reducere byggeriets klimabelastning. Resultaterne offentliggøres i dag i Byggeriets modenhedsmåling.

Formålet med Byggeriets modenhedsmåling er at give et mere nuanceret indblik i potentialer og mulighedsrum for at reducere klimabelastningen for byggeriet i Danmark.

Se resultaterne af undersøgelsen
Byggeriets modenhedsmåling og alle undersøgelsens resultater og indsigter er netop offentliggjort.

Du kan finde det hele i ConTech Lab

Målingen er lavet i et samarbejde på tværs af byggeriets aktører via ConTech Alliance: 

  • FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • Bygherreforeningen
  • DI Byggeri
  • We Build Denmark 
  • Rådet for Bæredygtig Byggeri
  • Molio.

Projektet er søsat og finansieret af ConTech Lab, som er en del af Molio.

Hvor systematisk arbejder branchen med at reducere klimabelastningen?

35 pct. af undersøgelsens respondenter svarer, at de arbejder systematisk med at reducere klimabelastning
11 pct. tilkendegiver, at reduktion af klimabelastning er omdrejningspunktet for deres forretning:

”Bæredygtighed er en integreret og afgørende del af forretningen for en stor del af branchen, men vi skal endnu længere. For reduktion af klimabelastning skal være omdrejningspunktet for forretningen i endnu flere virksomheder, da det vil bringe os tættere på at nå de ambitiøse klimamål og samtidig skabe metoder og knowhow, der kan eksporteres ud i verden,” siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Samlet set har 65 pct. af virksomhederne i undersøgelsen en strategi for grøn omstilling, på trods af at under halvdelen tilkendegiver, at de allerede i dag arbejder systematisk med området.

I hvor høj grad oplever branchen, at de har tilstrækkelige kompetencer?

Blandt de store virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, vurderer 86 pct. at de enten ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ på nuværende tidspunkt har tilstrækkelige kompetencer til at arbejde med reduktion af klimabelastning.

I små og mikrovirksomheder vurderer blot 65 og 67 pct. at have tilstrækkelige kompetencer:

”Vi skal have løftet kompetenceniveauet indenfor bæredygtighed bredt i branchen. Det er særligt afgørende for de mindre virksomheders succes med den grønne omstilling, at vi udvikler og omfavner fælles standarder og digitale værktøjer, der kan gøre den grønne omstilling overskuelig og tilgængelig for hele værdikæden i dansk byggeri,” siger Christina Hvid.

Det fremgår også af undersøgelsen, at jo større virksomheden er, des mere har de gjort for at sikre den nødvendige opkvalificering.

Det tydeligste billede tegnes, når man kigger på, hvor mange virksomheder, der har rekrutteret nye relevante medarbejdere for at højne kompetenceniveauet. Hos de store virksomheder gælder det 75 pct., 39 pct. blandt de mellemstore, 20 pct. af de små og 12 pct. blandt mikrovirksomhederne.

Fakta om undersøgelsen

Byggeriets modenhedsmåling bygger på en survey, der er sendt ud til virksomhedsledere på tværs fagområder i november 2022. Forud har Analyse & Tal og ConTech Lab udført en række interviews med eksperter og virksomhedsledere, der har bidraget til at skærpe undersøgelsens temaer og mål.

Virksomhedslederne, der har deltaget i undersøgelse, består af 84 bygherrer, 26 driftsherrer, 134 entreprenører, 61 leverandører, 127 arkitekter, 80 ingeniører og 64 indenfor anden byggerådgivning.