Beskrivelser

Beskrivelser skaber ny klarhed mellem fagområder

Uklarheder og misforståelser i det tværfaglige samarbejde koster branchen dyrt i form af forsinkelser, fejl og tvister. Nu skaber Beskrivelsesværktøjet 2.0 større klarhed i snitfladerne mellem fagområderne, og det giver det tværfaglige samarbejde i byggesagen langt bedre betingelser end tidligere.

- Med den øgede kompleksitet i en byggesag er der mere end nogensinde brug for at skabe klarhed og rene linjer i det tværfaglige samarbejde. I Beskrivelsesværktøj 2.0 har vi derfor blandt andet tilføjet en helt ny koordineringsbeskrivelse, som beskriver de tværfaglige samarbejdsflader på en måde, så alle ved, hvem der gør hvad. Formålet er at sikre, at man får samlet ordentligt op på de sammenhænge der er mellem de enkelte fagområder, så der ikke er noget, der falder mellem to stole, siger Bryan Morillo Karlqvist, produktchef for Beskrivelsesværktøj 2.0 i Molio.

People

Tydelige krav til de digitale leverancer

Også det digitale IKT-samarbejde forstærkes i Beskrivelsesværktøj 2.0 i form af en beskrivelse, der knytter IKT-leverancerne og beskrivelserne sammen:

- Med IKT-beskrivelsen ’tvinger’ vi rådgiver til at være helt konkrete overfor entreprenøren ift. de digitale leverancer på byggesagen. Det giver i sig selv langt bedre betingelser for, at vi undgår for mange uenigheder og misforståelser i IKT-samarbejdet, forklarer Bryan Morillo Karlqvist.

Og der er flere nye beskrivelser, der løfter det tværfaglige samarbejde:

- Funktionsafprøvning af de færdige tekniske installationer, som der stilles krav om i bygningsreglementet, er et eksempel på en proces, der involverer mange forskellige aktører. En række nye beskrivelser skaber, sammen med koordineringsbeskrivelsen, klarhed over krav, leverancer og roller i processen. De tilhørende grænsefladeskemaer skaber overblik mellem parterne i forhold til deres ydelser, siger Bryan Morillo Karlqvist.

Over dobbelt så mange beskrivelser

Beskrivelsesværktøj 2.0 består af 104 beskrivelser. Det er over dobbelt så mange som tidligere. Eksempelvis er der kommet tre nye beskrivelser på ventilationsområdet om henholdsvis forsyning, føring og forbrug, hvor der tidligere kun var én beskrivelse for hele ventilationsområdet. Det betyder, at de enkelte beskrivelser er blevet kortere og mere målrettede:

- Det er en væsentlig fordel for alle – og ikke mindst de udførende - at beskrivelsesmaterialet er målrettet og at de overflødige informationer er skåret væk. Det betyder, at det, der er vigtigt at forholde sig til, står tydeligt frem. For at gøre adgangen til beskrivelsesmaterialet nemmere at overskue for entreprenøren har vi derudover udviklet en viewer, der både giver den udførende et godt overblik over materialet, men som også gør det nemmere at gå i dybden, der hvor det er nødvendigt, siger Bryan Morillo Karlqvist.

- Beskrivelsesværktøj 2.0 er blevet ’ægte’ digitalt. Alle beskrivelserne, der tidligere var forankret i Word, er lagt ind i et CMS-system. Dermed kan beskrivelserne lettere indgå i virksomhedernes digitale workflows og integreres med fx tilbudslister og bygningsmodeller, siger Bryan Morillo Karlqvist.

Hele branchens værktøj til beskrivelser

I alt har 45 fagredaktører, byggefaglige specialister fra hele branchen, bidraget til Beskrivelsesværktøj 2.0. Selvom de centrale beskrivelser nu er på plads, vil værktøjet altid være under udvikling og opdatering:

- Beskrivelsesværktøj 2.0 afspejler de udbudsformer og praksisser, der er i byggeriet. Alt i alt er det et kæmpestort materiale, som løbende involverer en lang række eksperter og fagfolk i branchen – både nu og fremover. Men det er også det faktum, der gør, at vi nu står med et værktøj, som godt nok er finansieret af Molio, men som er hele branchens beskrivelsesværktøj, siger udviklingschef i Molio Bjarke Fjeldsted.

Læs mere om Beskrivelsesværktøjet 2.0 her