Nyheder

Bygherreforeningen og Molio analyserer udbud med mængder

Der skal mere viden på bordet, når det gælder udfordringer og løsninger i forbindelse med udbud med mængder. Derfor udbød Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens i januar en analyse af netop udbud med mængder. Bygherreforeningen og Molio vandt opgaven med at udføre analysen i fællesskab – og er i fuld gang med arbejdet.

Der skal mere viden på bordet, når det gælder udfordringer og løsninger i forbindelse med udbud med mængder. Derfor udbød Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens i januar en analyse af netop udbud med mængder. Bygherreforeningen og Molio vandt opgaven med at udføre analysen i fællesskab – og er i fuld gang med arbejdet.

People

Der er mange ting at holde styr på, når man udbyder med mængder. Eksempelvis er der ikke etableret en fælles praksis eller en fælles definition af, hvad der skal være med i en given mængde. Derfor kan man let støde på udfordringer af juridisk og/eller økonomisk karakter, når man laver udbud med mængder. Udfordringer, der i sidste ende risikerer at fordyre fremfor effektivisere byggeriets tilblivelse.

Udfordringer skal konkretiseres

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udbød i januar en analyse af udbud med mængder. Formålet med analysen er at få konkretiseret de udfordringer, der er og dermed de forhindringer, der står i vejen for, at udbud med mængder faktisk effektiviserer byggeprocessen. På den baggrund skal analysen ende med at fremsætte en række anbefalinger og konkrete løsningsforslag, der kan styrke grundlaget for udbud med mængder:

- Vi glæder os til at præsentere rapporten for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juni 2020. Der er et stort potentiale i at grave dybere i årsager, udfordringer og løsninger, både for udbud med mængder, men også for kalkulationer med mængder efter udbud i de nyere kontraktformer som samarbejdsaftaler og strategiske partnerskaber, siger Sara Asmussen, som leder arbejdsgruppen på vegne af Bygherreforeningen.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, hvordan udvalgte cases har været udbudt og hvilke tvister det har resulteret i. Vi ser også på, hvordan praksis er Tyskland, Norge og England, hvor man har en lang tradition for at udbyde med mængder, siger Allan Schiøtz, som er Molios repræsentant i projektets arbejdsgruppe.

Hele branchen inddrages

Bygherreforeningen og Molio har indbudt repræsentanter for relevante brancheorganisationer til at deltage i en styregruppe; Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Tekniq, DI Byg og Dansk Byggeri. Brancheorganisationerne har sagt ja til at deltage i styregruppen og bliver inddraget i analysearbejdet for at sikre, at de forskellige interesser, forretningsmæssige positioner og faglige hensyn i branchen bliver kortlagt og indarbejdet i analysen.

I arbejdet med de forskellige cases inddrages fagfolk igennem interviews med bygherrer, rådgivere og entreprenører. Desuden trækkes der på eksterne konsulenter i sammenligningen til praksis i England, Tyskland og Norge.

Analyser, anbefalinger og konkrete løsninger skal være færdige i juni 2020.

Andre relevante udgivelser

Digitalisering

Digitaliseringsguide

Bygherreforeningen har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en webbaseret digitaliseringsguide (oktober 2019) med gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud, og herunder udbud med mængder, samt et ”landkort” som giver overblik over lovgivning, standarder og teknisk fælleseje indenfor digitalisering.

Læs guiden
IKT-kravstillelse

Vejledning om IKT-kravstillelse

Molio har udgivet vejledningen IKT-Kravstillelse (A303) (oktober 2019), som tager udgangspunkt i en undersøgelse blandt byg-og driftherrer. Vejledningen opstiller 7 værdiskabende krav, bl.a. Mangellister, Kvalitetssikringsdokumentation og Udbud med mængder. Vejledningen anviser, hvordan kravene kan operationaliseres, bl.a. ved hjælp af Molio’s egne værktøjer.

Læs vejledningen