Bygningsdelsspecifikationerne

Bygningsdelsspecifikationerne er revideret

DiKon, BIM7AA og Molios fælles Bygningsdelsspecifikationer er nu udkommet i en revision 5. Den nye revision byder blandt andet på specifikationer på to nye bygningsdele, hvilket udvider specifikationernes anvendelsesmuligheder. Du kan tilgå den nye publikation her.

NB Ny revision 6 opdateret 09.02-2024 - finder du her

People

Arbejdet med digitale bygningsmodeller forudsætter, at der er en fælles forståelse af modelindeholdet parterne imellem. Bygningsdelsspecifikationerne skaber et grundlag for denne fælles forståelse, da de netop specificerer de enkelte bygningsdele (objekter) og de informationer (egenskabsdata), der knytter sig til de enkelte bygningsdele:

Publikationen bidrager til at gøre bygningsdelsmodellens indhold transparent for afsender og modtager. Fra de indledende dialoger i designprocessen til aflevering af færdigt byggeri, er publikationen med fra start, som et fælles udgangspunkt,

siger Jacob Güldner, Lead VDC-manager i NCC er med i arbejdsgruppen bag Bygningsdelsspecifikationerne.

Det er derfor også afgørende, at Bygningsdelsspecifikationerne løbende revideres i takt med de behov, der opstår i branchen. Derfor varetages udviklingen af specifikationerne af en udpeget styregruppe samt tre faste fagarbejdsgrupper, som er bredt forankret i branchen:

Det er essentielt, at publikationen følger udviklingen i branchen, og dermed samler og anviser en fælles retningen for alle aktører og interessenter. Branchens kompetencer, behov og krav ændres løbende og til tider i et højt tempo. Publikationens berettigelse, som alment teknisk fælleseje er dermed at have fingeren på pulsen og gradvist løfte branchen. Her er revision 5 et glimrende eksempel, som bidrager til to yderligere bygningsdele og et mere gennemarbejdet ”plug and play”-setup for håndtering af egenskabsdata, 

siger Jacob Güldner.

FAKTA

Bygningsdelsspecifikationerne er udarbejdet af DiKon, BIM7AA og Molio i fællesskab.

Hvad er nyt i den seneste version?

  • To nye bygningsdele for hhv. ”Glas- / Systemvægge” og ”Reces- / hulobjekter” er tilføjet.
  • Egenskabslisten er udbygget
  • Integrationen til bl.a. Revit er forbedret da SharedParameter-fil og PropertySet-fil er udbygget og opdateret.

Har du feedback?

Vi modtager meget gerne feedback til specifikationerne på info@molio.dk

Historien bag Bygningsdelsspecifikationen

DiKon udviklede over en årrække Bygningsdelsspecifikationen, der i lang tid udgjorde brancheparadigme for afstemning af hvorledes en bygningsmodel udvikles over tid. I 2018 udgav DiKon og BIM7AA i fælleskab for første gang én version af Bygningsdelsspecifikationerne, der var en fælles bearbejdning af den tidligere udgivelse fra DiKon. Formålet var at skabe et fælles værktøj, som hele branchen kunne henvise til.

Det blev en stor succes, og Bygningsdelsspecifikationerne blev anvendt i stor udstrækning af virksomhederne bag hhv. BIM7AA og DiKon, samt eb lang række andre virksomheder og aktører i branchen.

Fra begyndelsen af 2020 blev samarbejdet til også at omfatte Molio. Tanken var at løfte værktøjet op til i endnu højere grad at være et fælles værktøj i branchen, når Molio kommer på som afsender i samarbejde med BIM7AA og DiKon.

Læs mere om baggrunden for samarbejdet mellem DiKon, BIM7AA og Molio