Bygningsdelsspecifikationerne

Bygningsdelsspecifikationerne er revideret og udkommet i revision 6

Molio, BIM7AA og DiKons fælles Bygningsdelsspecifikationer er nu udkommet i en revision 6 med en række helt nye bygningsdele – blandt andet inden for installationsfag og landskab.

Bygningsdelsspecifikationerne revision 6 er netop udkommet. 

People

I den nye version er der kommet 6 helt nye bygningsdelsspecifikationer. En af dem er Beplantningstypologi og sammen med en omfattende revision af eksisterende er Landskab også godt repræsenteret i specifikationerne.

I alt er følgende 6 nye bygningsdele kommet med i den nye publikation:

• Bruttoareal
• Ventilationsanlæg og ventilatorer
• Sanitet- og regnvandstilslutninger
• VVS mekanisk udstyr og anlæg
• Spaces
• Beplantningstypologi

Derudover er illustrationer på udvalgte bygningsdele blevet opdateret og der foretaget konsekvensrettelser i forhold til de nye bygningsdelsspecifikationer samt ny Leverancespecifikation for bygningsmodeller (som er undervejs).

Hvorfor er der behov for Bygningsdelsspecifikationerne?

Behovet opstår typisk i to situationer:

• I aftalesituationer, hvor der mellem parter skal være entydighed om bygningsdeles pålidelighed, geometriske repræsentation og tilhørende egenskabsdata på et givent tidspunkt. Dette aftales og dokumenteres typisk i en leverancespecifikation.
• Understøttelse af projektprocessen, hvor der er behov for at afklare, hvad der skal leveres hvornår og af hvem.

Dette overblik er en forudsætning for anvendelsen af bygningsmodellen til specifikke formål, samt afklaring af ansvaret for det specifikke objekt i bygningsmodellen.

Hvem står bag publikationen

For at etablere en simpel model til at beskrive indholdet i bygningsmodellen på et givet tidspunkt har DiKon og BIM7AA i fællesskab udarbejdet bygningsdelsspecifikationer for udvalgte bygningsdele i samarbejde med Molio. En styregruppe med repræsentanter fra BIM7AA, DiKon, byg- og driftsherrer, projekterende materiale-leverandører og Molios sekretariat er nedsat. Styregruppen sætter retningen for arbejdet, og Molio koordinerer det fælles arbejde samt arbejdsgrupper for hhv. arkitektur, konstruktion, installation og landskab som udarbejder indholdet i bygningsdelsspecifikationerne.

Se de nye Bygningsdelsspecifikationer her