Bygningsfysikuddannelsen

Bygningsfysikken binder byggeriet sammen

Tværfaglig indsigt i bygningsfysikkens mekanismer giver bedre byggerier, lyder det fra Tommy Bunch-Nielsen, der er censor på Bygningsfysikuddannelsen. Han bakkes op af både en direktør og en konstruktør, der har gennemført alle syv moduler på uddannelsen, som de kalder ’et tværfagligt værktøj’, de bruger dagligt i mange sammenhænge. Hos arkitektvirksomheden AART er Bygningsfysikuddannelsen med 11 deltagere blevet en strategisk prioritering.
People

Mange problemer i færdigt byggeri skyldes manglende, forudgående indsigt i bygningsfysikkens tværgående mekanismer, der indvirker på hinanden og derfor kan resultere i store fejl og svigt - og dermed et unødvendigt spild af ressourcer som tid, penge og materialer, lyder det fra Tommy Bunch-Nielsen, indehaver af Bunch Bygningsfysik ApS og nok dansk byggebranches mest anerkendte ekspert inden for bygningsfysik.

Han er underviser og censor på Molios uddannelse i bygningsfysik, der i syv undervisningsmoduler gennemgår bygningsfysikkens grundelementer: Brand, bygningsmaterialer, indeklima, lys, fugt i bygninger, lyd og energi. Værdien af uddannelsen ligger især i mekanismerne imellem de syv emner, forklarer Tommy Bunch-Nielsen:

- Derfor er det afgørende at tage alle syv moduler – fordi værdien handler om at betragte bygningen holistisk og kunne se alle detaljer og potentielle risici mellem de bygningsfysiske mekanismer. Ser man på en bygningsdetalje, skal man altså både kunne vurdere, om der kan blive en fugtmæssig eller brandteknisk risiko ved en given løsning, idet begge dele ville kunne få fatale følger, siger han og tilføjer:

- Man bliver ikke dybdegående ekspert på alle emnerne, men man får en solid viden, som gør en til en vigtig all-rounder, når man skal være i dialog med og stille spørgsmål til samarbejdspartnere som ingeniører og arkitekter. Man kan stille de rigtige spørgsmål, fordi man forstår, hvordan de forskellige problematikker indvirker på hinanden. Det er mere kompliceret, end man tror, når et stort vinduesparti bliver for varmt om sommeren, skal køles ned og dermed kan skabe for meget kulde og dermed fugt, eksemplificerer han.

Stå bygningsfysisk stærkt – både teoretisk og i praksis

Claus Nielsen er medejer af et udviklingsselskab RHB Development, der i mere end 20 år har udviklet solide og profitable ejendomsprojekter i hele Danmark. Han har som en af de første gennemført uddannelse i bygningsfysik, og han bruger det tværgående værktøj, som han kalder det, dagligt i sin ledelsesmæssige hverdag:

- Jeg er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og fungerer i dag som projektdirektør i vores virksomhed på den udførende del. Jeg tog bygningsfysikuddannelsen, fordi jeg ville være mere videns-specifik inden for de syv emner, og det har jeg ikke fortrudt. En meget grundig uddannelse, med et meget intenst program og en sum af viden og faglig indsigt, som jeg benytter dagligt, når jeg f.eks. skal kommunikere med ingeniører og arkitekter.

Han fortæller om processerne omkring at vælge byggesystem, hvor det er afgørende at kunne se helheder for at vælge rigtigt. Om hvordan en løsning konstruktionsmæssigt kan være ideel, men brandteknisk være potentielt katastrofal. Om at holde de økonomiske rammer i projekteringen, fordi man både har praktisk og teoretisk indsigt:

- Tværfaglig forståelse og indsigt i bygningsfysik gør, at du står stærkere. Jeg er både chef for ingeniører og arkitekter, og det er vigtigt, at jeg både kan tale deres sprog og se byggeriet fra deres perspektiv og så rådgive dem ud fra min praktiske viden fra bygningsfysikuddannelsen. I min optik burde alle teoretikere tage bygningsfysikuddannelsen. Underviserne er enormt dygtige, og man står stærkt efter eksamen.

Potentielle komplikationer, lovkrav og interne påvirkning

Gitte Myrup Andersen er Head of People & Culture i en af Danmarks største arkitektvirksomheder, AART, og her har ledelsen valgt at sende i alt 11 ansatte på bygningsfysikuddannelse hos Molio:

- Det er jo ikke noget problem at finde kurser i det ene og det andet. Men netop denne uddannelse i bygningsfysik er en strategisk prioritering i vores virksomhed. Dels er det afgørende vigtigt at være opdateret på nyeste viden for at kunne yde den bedste rådgivning for vores kunder, dels er det afgørende for at kunne bedrive god arkitektur, at vi som virksomhed i alle teams besidder den tværgående forståelse for bygningsfysikken, siger hun og fortæller, hvor glade medarbejderne er for uddannelsen.

En af de medarbejdere er konstruktør Jakob Kappel Blegvad, konstruktør:

- Der er en faglig rød tråd gennem hele uddannelsen, idet et samlet byggeri gennemgås, ude og inde, så alle komplikationer, lovkrav og interne påvirkninger kommer på bordet. Det er utrolig effektivt og overskueligt. Mange af os er jo uddannet for mange år siden, så at blive opdateret i al viden på tværs af faggrænser – det er afgørende vigtigt, siger han og tilføjer:

- Når man bygger huse, hænger alt fysisk sammen, og det gør bygningsfysiske problematikker og løsninger jo også. Ud over arkitekturen er de syv elementer i uddannelsen derfor en stor del af, hvad byggeri er gjort af. Alt det, der bare virker, når bygningen er færdig og vi bruger den. Hvis alt går godt. Med denne uddannelse er jeg klædt på til at sparre med arkitekter og ingeniører, fordi vi her får et fælles sprog for viden om alt det, der kan gå galt – men som på grund af den tværfaglige indsigt lander godt og sikkert.

Læs mere og tilmeld dig Bygningsfysikuddannelsen her