BIM

Derfor går Give Elementer efter ISO 19650

Bedre samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde og mere relevant overdragelse af informationer og specifikationer på de konkrete byggeprojekter – det er ifølge kvalitets- og udviklingschefen i Give Elementfabrik A/S blot nogle af fordelene ved at arbejde med DS/EN ISO 19650-serien. Artiklen er udarbejdet af Dansk Standard.

De grundlæggende standarder for BIM (Building Information Modeling), herunder DS/EN ISO 19650-serien, sætter fokus på digital udveksling af information og samarbejdet mellem parterne i byggeriet og letter brugen af digitale modeller samt sikrer et fælles udgangspunkt for dialog og koordinering mellem byggeriets aktører.
Det er erfaringen fra blandt andre Gustav Skaanes, kvalitets- og udviklingschef i Give Elementfabrik A/S, som er en førende leverandør af betonelementer til landbrug og industribyggeri:

- Det er vigtigt, at der arbejdes ud fra standardiserede metoder og strukturer, når man anvender eksempelvis IFC filer. For det muliggør en mere avanceret, kompleks og relevant overdragelse af informationer og specifikationer.

 

People

Entydighed sikrer bedre digitalt samarbejde

Der er således store fordele forbundet med at anvende DS/EN ISO 19650-serien til at sikre en fælles model som grundlag for flere aktører – ikke mindst i form af klarere samarbejdsflader, hvilket i sidste ende kan betyde færre fejl i byggeriet:

- Som leverandør af bygningskomponenter, har vi mange forskellige kunder, som arbejder i forskellige software løsninger. Det er her vigtigt, at vi kan anvende grundlaget fra disse, og at vi kan give dem alle noget tilbage, som de kan anvende til mere end blot kontrol, uddyber Gustav Skaanes og fortsætter:

- Entydighed om projektets omfang og sammensætning ved digitale mængdeudtræk sikrer et fælles udgangspunkt for dialog og koordinering. Det letter blandt andet brug af digitale modeller som grundlag for de enkelte leverandørers egen projektering, kollisionskontrol ved sammenlægning af leverandørers modeller og anvendelse af modeller i BMS’er (Building Management System).

Øget viden

Gustav Skaanes har deltaget på Molios og Dansk Standards fælles webinarer om DS/EN ISO 19650, som har givet ham et godt indblik i begreber, principper og processer med DS/EN ISO 19650-serien. Her har han fået koblet nogle af standardens begreber til dansk BIM-praksis på et overordnet plan.

Webinarerne er optaget og kan ses her og på www.ds.dk/bim:

- Webinarerne har været informative og har givet et indblik i behovet for at standardisere den måde, vi deler og formidler informationer i forbindelse med afvikling af byggeprojekter. Værdien af en god BIM-model og en entydig og retvisende IFC-fil er potentiel stor i flere led i kæden, og der er flere aktører som gerne vil bringe den værdi i spil, siger Gustav Skaanes.

Webinarerne udspringer af Dansk Standard og MOLIO’s samarbejde med byggeriets brancheorganisationer om at styrke kendskabet til de internationale standarder indenfor BIM og accelerere implementeringen af dem - og dermed fremme det digitale samarbejde i byggeriet. Og der har været stor tilslutning til webinarerne fra branchen, der efterspørger mere viden om standarderne og hvordan de kan anvendes i praksis.

Samarbejde på tværs

Både Molio og Dansk Standard er glade for samarbejdet med branchen og understreger, at det er et vigtigt samarbejde, som har stor betydning:

- Når branchen er gået sammen på tværs for at sikre, at BIM-standarder forklares og udbredes til flest mulige virksomheder i hele byggeriets værdikæde, viser det, at det er vigtigt, siger Christina Hvid, administrerende direktør i Molio, og fortsætter:

- BIM er fremtidens metode til digitalt at understøtte byggeprocesser. Og standardisering af BIM er det næste skridt i byggeri og anlægs digitale udvikling og det vigtigste redskab til at sikre, at viden om BIM og digitale processer bliver udbredt til alle led i byggeriets værdikæde som fælles grundlag og metode. Skal det lykkes at fremme det digitale samarbejde i byggeriet på både kort og mellemlang sigt, er det afgørende at accelerere formidlingen og implementeringen af BIM-standarder i bygge- og anlægsbranchen. Denne opgave løfter vi i Molio sammen med Dansk Standard på vegne af alle branchens organisationer.

Indtil videre har der været over 160 virksomheder på webinarerne i løbet af efteråret. Men der er ifølge Christina Hvid mange flere virksomheder i byggebranchen, der vil have glæde af at lære om værdien af standarder:

- Derfor fortsætter vi samarbejde med brancheorganisationer om at lave flere webinarer, kurser og anden formidling i 2022, siger Christina Hvid.

Mere hjælp at hente

Udover de omtalte webinarer, er der også hjælp at hente i den nationale vejledning til DS/EN ISO 19650-serien; en vejledning som er baseret på dansk praksis. Vejledningen er et redskab til branchen i brugen af DS/EN ISO 19650-serien og giver et overblik over standarden og dens anvendelsesmuligheder. Vejledningen skal således understøtte danske virksomheder i at anvende netop de standarder, der skaber størst værdi for dem i byggeprocessen. Vejledningens målgruppe er hele byggeriets værdikæde. Vejledningen, DS/INF 19650:2021, er gratis og kan findes i Dansk Standards webshop

Om DS/EN ISO 19650-serien

Standarderne for BIM, DS/EN ISO 19650-serien, udgør rammen for digital informationshåndtering ved brug af BIM i byggeri og anlæg og anviser en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet.

Læs mere om standarderne her

Følgende brancheorganisationer har stået bag Dansk Standard og MOLIOS fælles arbejde:

• DI Byggeri
• Bygherreforeningen
• Tekniq Arbejdsgiverne
• Forenignen af Rådgivende Ingeniører
• Danske Arkitketvirksomheder
• BIM-Infra
• DFM Netværket.